سالم باشیم

دیابت

خانه/دیابت

تشخيص ديابت در سالمندان

5 دوشنبه 7 دي 1394
شيوع ديابت در سالمندان 3 برابر بيشتر از سنين متوسط است و نشانه هاي ديابت در آنها كمتر است؛ لذا انجام آزمايش خون براي بررسي وجود قند خون بالا در آنها ضروري است.

شيوع ديابت همراه با افزايش عمر فزوني يافته و در سنين 60-70 سالگي، به اوج خود ميرسد، بگونه اي كه در اين سنين شيوع ديابت سه برابر بيشتر از سنين متوسط است، يعني در برابر شيوع سه درصدي ديابت در اجتماع، شيوع آن در سالمندان 8 تا 10 درصد مي باشد. يكي از مشكلات سالمندان كه تشخيص و درمان بيماري ها را در آنها با مشكل روبرو مي كند، وجود هم زمان بيماري هاي متعدد در سالمندان است. به علاوه ممكن است بيمار به علت بالا بودن قند خون در طي چند سال قبل از تشخيص، دچار عوارض ديابت شود و اين عوارض در سنين كهنسالي بروز كند.

نشانه هاي بيماري ديابت در سالمندان كمتر از افراد كم سن و سال مشهود است؛ سالمندان معمولا دچار تشنگي شديد يا افزايش و تكرر ادرار نمي شوند، اما ممكن است بي حال و مريض احوال باشند و يا به رغم اشتهاي طبيعي، وزنشان به تدريج كم شود. از اين رو انجام آزمايش خون براي بررسي وجود قند خون بالا در افراد سالمند ضروري است و بايد به عنوان جزئي از معاينه معمول آنها به شمار آيد، زيرا در اين افراد ممكن است ماه ها يا سال ها پس از آسيب بافتي ناشي از افزايش قند خون، ديابت تشخيص داده شود. لازم به ذكر است كه معيارهاي آزمايشگاهي تشخيص ديابت در سالمندان همچون ديگر گروه هاي سني است، ولي انچه اهميت دارد توجه به احتمال وجود ديابت با علامت هاي باليني بسيار خفيف و غير اختصاصي و انجام بررسي هاي آزمايشگاهي لازم براي كشف آن است. برخي ديابت را قاتل خاموش مي نامند. امروزه با افزايش شهر نشيني و ماشينيسم و شيوع سبك زندگي بي تحرك و ايستا روز به روز بر ميزان ابتلاي جوامع به ديابت افزوده ميشود.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب فعاليت ورزشي، تمرين، ديابت/ دكتر سحر دانشور/ ناشر: علوم ورزشي/ ص 129