سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

ترس و ناتواني جنسي

5 سه شنبه 27 بهمن 1394
يكي از برجسته ترين اشكال عدم توانايي جنسي، نوعيست كه آن را ناتواني خيالي مي نامند كه ناشي از هيجاناتي است قبيل خشم با ترس و با تنفر است

يكي از برجسته ترين اشكال عدم توانايي جنسي، نوعيست كه آن را ناتواني خيالي مي نامند كه ناشي از هيجاناتي است قبيل خشم با ترس و با تنفر است.

در زندگي مدرن امروزي، اين نوع ناتواني جنسي خيلي شايع شده است، زيرا بيشتر گريبان گير افرادي مي شود كه دچار ضعف عصبي هستند. بر هيچكس پوشيده نيست كه تعداد بيماران عصبي كه به علت فشار و جبر زندگي و تحريكات زيادي كه به سلسله اعصاب آن ها وارد مي شود سال به سال رو به تزايد است.

تقريبا هيچ فردي را كه علاقه مند به امور جنسي باشد، نمي توان يافت كه عواملي نظير خستگي، ناخشنودي و يا خشم او را به نارسايي موقتي جنسي مبتلا نكرده باشد. اكثر اين افراد اگر فورا به علت حقيقي نارسايي موقتي پي برده و از اين بابت نگراني به خود راه ندهند در محيط و شرايط ديگر منتهي قدرت جنسي را از خود نشان مي دهند.

زماني كه اين افراد متوجه ناتواني خود شده و مي فهمند كه مبتلا به ناتواني جنسي هستند و فكر مي كنند هيچ چيز در دنيا نمي تواند اين مشكل ان ها را درمان كند.

احساس ترس دائم از ناتوان شدن را كه نوع خطرناك ناتواني جنسي است، نشان مي دهد. اين احساس ترس زندگي شخص را در تمام مدت عمر به خطر انداخته و در بعضي اوقات منجر به خودكشي فرد مي شود. افراد زيادي به علت رنج بردن از اين بيماري ازدواج نكرده اند.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب درمان خستگي و ناتواني جنسي/ ن. نويد/ ناشر راهيان سبز/ ص: 34