سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

ترس از شكست در رابطه جنسي و عوارض آن

5 چهار شنبه 27 مرداد 1395
واقعيت مهمي كه نمي توان از آن ها چشم پوشي كرد اين است كه (ترس از شكست) در خودداري مرد از انجام عمل جنسي، نقش مهمي را ايفا مي كند.

واقعيت مهمي كه نمي توان از آن ها چشم پوشي كرد اين است كه (ترس از شكست) در خودداري مرد از انجام عمل جنسي، نقش مهمي را ايفا مي كند.

بسياري از مردان در صورت ابتلا به ضعف جنسي، به جاي اين كه با بي كفايتي جنسي خود، كه موجب خرد شدن شخصيتشان مي شود مبارزه منطقي بكنند، به طور ارادي از فعاليت آميزشي امتناع مي ورزند و قبول (و حتي باور) نمي كنند كه دليل خودداري جنسي آن ها همان فرآيند كهولتي نرمال است، كه به صورت يك واقعيت باليني مطرح مي باشد.

ابراز عصبانيت نسبت به شريك جنسي، اغلب به عنوان وسيله و دستاويزي جهت گريز از واهمه ي ناشي از بي كفايتي جنسي مورد استفاده قرار مي گيرد. مردان ميانسال بي شماري با انتخاب زنان جوان تر، خود را به اين شكل دچار مي سازند.

زماني كه مردان سالخورده، علاقه جنسي خود را از دست داده و يا به دنبال ارضاي جنسي در بيرون خانواده خود مي روند، زنان آن ها ممكن است نسبت به واهمه ي شوهرشان در زمينه ي عمل جنسي بصيرت نداشته باشند و احساس كنند كه آن ها عمدا مي خواهند از فعاليت جنسي با زن شان خودداري كنند. حتي در صورت وجود اين آگاهي و بصيرت در زنان آن ها، باز هم مي ترسند شوهران سالخورده بي ميل شان را به آميزش جنسي دعوت كرده و صحنه هاي شكست نعوظي و تكراري آن ها را مشاهده كنند.

به طوري كه فعاليت هاي مربوط به آميزش جنسي از نظر تكرار و شدت كاهش پيدا كرده و توقف جنسي، زندگي زناشويي را تحت تاثير قرار مي دهد. در صورتي كه مرد سالخورده طي زمان هاي طولاني تحريك نگردد، قابليت پاسخ دهي جنسي او ممكن است از بين برود.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب احساسات و پاسخ هاي جنسي انسان/ ويليام مسترز/ ترجمه: دكتر بهنام اوحدي/ ص:191