سالم باشیم

سلامت پوست

خانه/سلامت پوست

تاول چگونه به وجود مي آيد؟

5 شنبه 29 اسفند 1394
تاول در اثر آسيب هاي شيميايي و فيزيكي ايجاد مي شود. يك نمونه از آسيب هاي فيزيكي ممكن است در اثر گرما، يخ زدگي يا مالش ايجاد شوند

تاول ها:

تاول نوعي مكانيسم دفاعي بدن است.

هنگامي كه لايه خارجي پوست از لايه زيرين آن جدا مي شود، لنف و ساير مايعات بدن در بين اين دو لايه تجمع پيدا مي كنند و تاول را تشكيل مي دهند و چنان چه خونريزي زير درم هم روي داده باشد، مايع مزبور با خون مخلوط است كه به اين نوع تاول خوني گفته مي شود.

تاول در اثر آسيب هاي شيميايي و فيزيكي ايجاد مي شود. يك نمونه از آسيب هاي فيزيكي ممكن است در اثر گرما، يخ زدگي يا مالش ايجاد شوند.

تاول ها اغلب بر روي كف دست يا كف پا ايجاد مي شوند.

تاول ها اغلب بر روي كف دست يا كف پا ايجاد مي شوند.

تاول ها همچنين در بيماري هاي مقاربتي، به ويژه در اطراف دهان و ناحيه ي تناسلي ايجاد مي شوند.

در بعضي از بيماري هاي خود ايمني، تاول هاي وسيع و بزرگ ايجاد مي شوند. از جمله اين بيماري ها پمفيگوس و پمفيگوييد هستند كه قبلا درباره ي آنها توضيح داده شد.

تاول ها ممكن است در اثر از بعضي از بيماري هاي ناشي از غذا( مثل غذاهاي دريايي) ايجاد شود. بعضي از تاول ها در اثر سلاح هاي شيميايي تاولزا (مانند: گاز خردل و لويزيت كه نوعي تركيب آرسنيكي است) به وجود مي آيند.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب بيماري هاي پوست، مو و ناخن/ دكتر عليرضا منجمي/ ناشر: آزاد مهر/ ص: 94