سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

تامين سلامتي كودك در خواب

5 شنبه 5 دي 1394
اغلب مردم فكر مي كنند وقتي كودك مي خوابد ديگر خطري او را تهديد نمي كند. اما بايد از امنيت صد در صد مكان خواب فرزند و گهواره اش مطمئن باشيد.

گاهي اوقات زمان خواب بچه كه مي رسد نفس راحتي مي كشيم، چون فكر مي كنيم وقتي كودك مي خوابد ديگر خطري او را تهديد نمي كند. اما براي اينكه خودتان هم بتوانيد سرتان را راحت روي بالش بگذاريد، بايد از امنيت صد در صد مكان خواب فرزندتان مطمئن باشيد. اگر هر چند وقت يكبار اتاق خواب كودك را خوب بازرسي كنيد، آرامش خيال خود و امنيت فرزندتان را تضمين كرده ايد.

گهواره يا مي تواند مكاني امن براي خواب كودك باشد، يا تهديدي بالقوه.

با رعايت موارد زير از امنيت گهواره ي كودك خود اطمينان حاصل كنيد:

 • فقط از گهواره هاي كه قوانين استاندارد در آنها رعايت شده، استفاده كنيد.
 • گهواره سرپا و محكم باشد. اگر 12 بار گهواره را باز كرده و دوباره سر هم كرده و دست به دست در فاميل چرخانده اند، پيش از استفاده از آن، پيچ و مهره ها را خوب وارسي كنيد و ببينيد هنوز قرص و محكم هستند يا نه. هرگز از بست هاي پلاستيكي (بندهاي پلاستيكي دندانه داري كه گاهي به جاي پيچ از آنها استفاده مي كنند) براي سفت كردن و كنار هم نگه داشتن قطعات گهواره استفاده نكنيد.
 • فاصله ي ميان تخته ها را اندازه بگيريد. اگر اين فاصله از 6 سانتي متر بيشتر باشد، سر بچه ممكن است بين آنها گير كند.
 • تشك سفت و محكمي بگيريد كه كاملا قالب گهواره باشد. اگر بيش از يك انگشت دست تان در فاصله ي بين گهواره و تشك جا شود، يعني تشك زيادي كوچك است و بايد آن را با يك تشك بزرگتر عوض كنيد. ممكن است بچه در اين فاصله گير بيفتد.
 • گهواره را در جاي امن قرار دهيد. بند كركره خطرناك است و مي تواند كودك را خفه كند، پس تا جايي كه مي توانيد گهواره را دور از كركره ها قرار دهيد و وسط بند كركره ها را هم قيچي كنيد تا از حالت حلقه اي خارج شوند.
 • هر گونه آويزي را دور از دسترس بچه قرار دهيد و از زماني كه ديديد او كم كم از اطراف گهواره بالا مي رود، اين آويزها را بكنيد و از اتاق بيرون ببريد.
 • وقتي كودك بالا كشيدن از گهواره را آغاز كرد، ضربه گير دور گهواره را برداريد. چون ممكن است از آن به عنوان پلكاني براي بالا رفتن و خروج از گهواره استفاده كند.
 • اگر خواستيد گهواره را رنگ بزنيد، حواستان باشد رنگي كه به كار مي بريد براي كودكان بي خطر باشد. فرزندتان در چشم به هم زدني سرپا مي ايستد و چارچوب گهواره را گاز مي گيرد و نبايد مواد سمي و خطرناك بخورد. سطوح چوبي و چارچوب گهواره را هم وارسي كنيد، به خصوص هنگامي كه وقت روييدن دندان هاي بچه برسد؛ حواستان باشد سطوح برنده و ناصاف روي گهواره نباشد تا باعث بريدگي لب و دهن كودك يا خفگي او نشود.
 • از خريد گهواره هايي كه گوشه هايشان بلند است (مثلا هر گوشه يك تكه چوب گرد هم براي قشنگي زده اند)، اجتناب كنيد؛ چراكه اگر لباس كودك به اين گوشه ها گير كند، باعث خفگي او خواهد شد. اين قاعده شامل هر نوع تزييني روي گهواره هم مي شود، چراكه اگر لباس كودك به هر يك از اين ها گير كند، ممكن است خداي ناكرده فرزندتان خفه شود. سر كودك هم ممكن است بين اين بريدگي ها گير بيفتد. يك گهواره ي ساده و بدون تزيينات بخريد.
 • نوزادان را بايد به پشت توي گهواره خواباند تا احتمال سندروم مرگ ناگهاني نوزادان (SIDS) پايين بيايد. همچنين دقت كنيد به جز نوزاد چيز ديگري داخل گهواره نباشد، او نه به بالش نياز دارد نه عروسك هاي پوليشي و نه پتوهاي سنگين و كلفت؛ تمام اين ها مي تواند باعث خفگي او شود.
 • ضربه گير ها هم خوبند، اما آن قدر ضروري نيستند. تا شش ماهگي كودك ديگر آنها را برداريد تا به كمك آنها نتواند از گهواره بالا بكشد. تشك هم نبايد بلند باشد، آن را در پايين ترين نقطه ي گهواره تنظيم كنيد تا هنگامي كه كودك شروع به بالا كشيدن و ايستادن مي كند و از لبه ي گهواره خم مي شود، به زمين نيفتد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب اولين سال تولد كودك به زبان آدميزاد/ دكتر جيمز گِي لُرد و ميشل هِي گن/ مترجم: روجا خداپرست/ ناشر: هيرمند/ ص411