سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

تاثیر وراثت بر فشار خون بالا

5 پنج شنبه 20 فروردين 1394
افرادی که یکی از اعضای خانواده اش، به خصوص پدر یا مادرش سابقه ی فشارخون بالا دارند، احتمال دارد به این بیماری مبتلا شوند.

تاثیر وراثت در ایجاد این بیماری بسیار زیاد است، حتی بعضی از دانشمندان نقش آن را بیشتر از محیط می دانند. بیماری فشارخون بالا در بین اعضای بعضی خانواده ها بیشتر دیده می شود. گاهی مشاهده شده است که 95 درصد اعضای یک خانواده به فشار خون بالا مبتلا هستند یا زمینه ی ابتلا به آن را دارند. بنابراین می توان دریافت که نقش وراثت در ابتلا به این بیماری بسیار زیاد است.


افرادی که یکی از اعضای خانواده اش، به خصوص پدر یا مادرش سابقه ی فشارخون بالا دارند، احتمال دارد به این بیماری مبتلا باشند یا در آینده به آن مبتلا شوند. البته این موضوع برای همه صادق نیست و نباید برای کسانی که اعضای خانواده شان مبتلا به فشارخون بالا هستند ترس ایجاد نماید، زیرا همه ی افراد با پیشگیری مناسب می توانند از ابتلا به این بیماری جلو گیری کنند، حتی درصد زیادی از افرادی که به این فشارخون بالا مبتلا شده اند می توانند با درمان های مناسب از عوارضی که این بیماری در پی دارد جلو گیری به عمل آورند و فشارخون شان را نیز در حد طبیعی پایین آورند.

کاری از گروه محتوای سالم باش

کتاب فشارخون، پیشگیری و درمان/ دکتر محمد صادق کرمانی/ ناشر: یاس زهرا/ ص34