سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

تاثیر تومور فوق کلیوی بر فشار خون

5 دوشنبه 4 خرداد 1394
ایجاد نوعی تومور در غده ی فوق کلیوی می تواند باعث ایجاد بیماری فشارخون بالا شود.

ایجاد نوعی تومور در غده ی فوق کلیوی می تواند باعث ایجاد بیماری فشارخون بالا شود. این افزایش به دلیل ترشحات هورمونی این تومور و تأثیر آن ها روی مکانیسم های تنظیم فشارخون صورت می گیرد.
فشارخون افرادی که به دلیل داشتن چنین توموری در غده ی فوق کلیوی شان، بالا است را می توان با جراحی و برداشتن تومور درمان کرد.

کاری از گروه محتوای سالم باش

کتاب فشارخون، پیشگیری و درمان/ دکتر محمد صادق کرمانی/ ناشر: یاس زهرا/ ص50