سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

تاثيرات ورزش بر سرطان

5 يکشنبه 26 ارديبهشت 1395
تمام سلول هاي سرطاني يك خصوصيت مشترك دارند و آن توانايي رشد بيش از حد و پخش شدن در سراسر بدن است

تمام سلول هاي سرطاني يك خصوصيت مشترك دارند و آن توانايي رشد بيش از حد و پخش شدن در سراسر بدن است. سرطان در حقيقت مجموعه اي از صدها بيماري با اين خاصيت مشترك است. هدف نهايي درمان اين است كه بيمار از سرطان رهايي يافته يا در مرحله خاموشي قرار گيرد.

 

اقدامات لازم

درمان سرطان نيازمند شيمي درماني است كه مي تواند براي تمام سلول هاي بدن سميت داشته باشد. خستگي ناشي از تخريب سلول هاي قرمز در حين درمان عارض مي شود. بيماران در اثر شيمي درماني شديد، زود خسته مي شوند كه در اين انجام ورزش تداخل مي كند. ساير عوارض جانبي ناشي از شيمي درماني و سرطان شامل شكستگي هاي استخواني، آسيب قلبي يا ريوي، كم خوني پلاكت پائين، رقابت ميزبان و تومور براي غذا، كاهش آب بدن، اختلالات الكتروليتي، آسيب اعصاب محيطي، آسيب عضلاني و عفونت ها هستند.

 

مطالبي پيرامون ورزش

هدف از فعاليت ورزشي در بيمار مبتلا به سرطان، افزايش فعاليت سيستم ايمني و مهار يا به حداقل رسانيدن تحليل توده عضلاني و در نتيجه مبارزه با اثرات منفي و مخرب سرطان و شيمي درماني است. برگشت به سطح عملكرد پيش از بيماري، هدف بيمار در دوران خاموشي مرض مي باشد. هدف از ورزش در بيماران تحت درمان، حفظ استقامت و قدرت كافي براي انجام فعاليت هاي روزمزه زندگي است.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب ورزش و درمان بيماري ها/ برايان س. لوتلتز و ايگناسيو ريپول/ مترجم: دكتر فرزين حلبچي و دكتر مهران عسگري/ ناشر: اميد دانش/ ص:142