سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

تاثيرات بي نظير ماست بر فشارخون

5 جمعه 24 ارديبهشت 1395
اضافه كردن ماست كم چرب به رژيم غذايي روزانه، خطر افزايش فشارخون را كاهش مي دهد.

اضافه كردن ماست كم چرب به رژيم غذايي روزانه، خطر افزايش فشارخون را كاهش مي دهد.

كساني كه به مدت طولاني ماست مصرف كرده اند، فشار سيستوليك پايين تري دارند و خطر افزايش فشارخون در آنها پايين تر است. فشارخون سيستوليك مقياس سنجش فشار خون وارده به ديواره شريان ها در زمان انقباض قلب است. در هنگام خواندن فشارخون، فشار سيستوليك عدد اول (عدد بزرگ تر) و فشار دياستوليك عدد دوم (عدد كوچك تر) است.

عدم درمان فشارخون بالا موجب آسيب به شريان ها مي شود. شكاف و صدمه در ديواره شريان ها مانند يك شبكه موجب گير انداختن اجزاي موجود در جريان خون از جمله كلسترول و پلاك مي شود و در نهايت منجر به انسداد شريان ها مي گردد.

محققان اين طور نتيجه گرفتند كه مصرف ماست كم چرب موجب كاهش فشارخون مي شود، در حقيقت پيروي از يك رژيم غذايي سالم به همراه فعاليت فيزيكي منظم، از ابتلا به بيماري هاي مزمن از جمله فشارخون بالا پيشگيري مي كند. بررسي منظم فشارخون براي اغلب افراد به ويژه سالمندان ضروريست زيرا در بيشتر مواقع اين اختلال علايمي به همراه ندارد.

ماست فوايد بسيار زيادي براي بدن دارد از جمله اين كه مصرف مداوم آن موجب كنترل وزن و كاهش شاخص توده بدن (BMI) مي شود. ماست يكي از بهترين منابع كلسيم است و از پوكي استخوان پيشگيري مي كند. پروتئين موجود در ماست موجب احساس سيري به مدت طولاني مي شود و همچنين محتواي آب اين ماده غذايي در تامين مايعات بدن نقش دارد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب سردرد/ دكتر جواد عاملي، دكتر هما سليمانيان/ ناشر: انريشمند/ ص 34