سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

تاثيرات استرس بر بيماري ها

5 چهار شنبه 29 ارديبهشت 1395
بررسي اثر استرس روي سلامت قلب و ارزيابي كميت استرس دشوار است چرا كه افراد مختلف سطوح متفاوت استرس را دارند و همچنين پاسخ هاي مختلفي به استرس مي دهند

علاوه بر عوامل خطر اصلي ابتلا به بيماري قلبي (كلسترول بالا، فشارخون بالا، عدم فعاليت جسماني،استعمال سيگار و ديابت) استرس (تنش عصبي) نيز ممكن است يك عامل تاثيرگذار باشد. بررسي اثر استرس روي سلامت قلب و ارزيابي كميت استرس دشوار است چرا كه افراد مختلف سطوح متفاوت استرس را دارند و همچنين پاسخ هاي مختلفي به استرس مي دهند.

تاثيرات استرس بر سلامت:

در شرايط استرس، بدن هورمون هايي را ترشح مي كند (اپي نفرين، نوراپي نفرين) كه موجب افزايش فشارخون مي شود و در طول زمان به پوشش داخلي سرخرگ ها آسيب مي زند. با ترميم سرخرگ ها آنها ضخيم تر شده و ميزان رسوب پلاك افزايش مي يابد.

شرايط استرس زا ممكن است ضربان قلب و فشارخون را افزايش دهند و در نتيجه قلب نياز به اكسيژن بيشتري در اين شرايط داشته باشد. در برخي از افراد مبتلا به بيماري قلبي، اين افزايش نياز به اكسيژن مي تواند منجر به درد قفسه سينه شود.

استرس سبب افزايش عوامل لخته كننده در خون مي شود كه خود موجب افزايش احتمال تشكيل لخته و انسداد سرخرگ ها به ويژه در مواردي مي گردد كه تا حدودي به وسيله پلاك دچار گرفتگي شده اند.

افراد مختلف جهت مواجهه با استرس از روش هاي مختلف و متعددي استفاده مي كنند(مانند پرخوري، استعمال سيگار و مصرف بيش از حد الكل) و بدين وسيله منجر به آسيب زدن به دستگاه قلبي ريوي خود مي شوند.

نكته مهم اين است كه هر انساني به شكل متناوب و يا در بيشتر اوقات دچار استرس مي شود. شما ممكن است علايم استرس را به شكل درد، مشكل در مقابله با عفونت هاي خفيفي مانند سرماخوردگي، بي خوابي يا احساس اضطراب يا تحريك پذيري حس كنيد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

راهنماي پيشگيري و درمان بيماري هاي قلبي عروقي/ دكتر اكبر نيك پژوه/ ناشر موسسه پيشگيري و ارتقاء سلامت/ص:149