سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

تاثير ژن بر فشار خون

5 پنج شنبه 3 دي 1394
فشارخون بالا بصورت موروثي در خانواده منتقل ميشود، پس اگر در ميان بستگانتان 2نفر يا بيشتر قبل از سن 55 به فشارخون بالا دچار شده اند خطر ابتلا در شما بسيار بالاست.

فشار خون بالا به شكل موروثي در خانواده منتقل مي شود. تاريخچه ي خانوادگي فشار خون بالا مي تواند بروز فشار خون بالا در افراد داراي فشار خون طبيعي در خانواده را پيشگويي كند. پس اگر در ميان بستگانتان دو نفر يا بيشتر، قبل از 55 سالگي، به فشار خون بالا دچار شده اند، خطر ابتلا در شما بسيار بالاست. دفعه ي بعد يادتان باشد در انتخاب والدينتان كمي بيشتر دقت كنيد.

بطور مثال، وقتي فرزند خوانده ها را با فرزندان حقيقي مقايسه كنيم، مي بينيم ميزان يكسان يا مشابه فشار خون، ميان والدين و فرزندان حقيقي، بسيار بيشتر از والدين و فرزند خوانده هاست.

وراثت بر وزن بدن هم موثر است. خويشاوندان نزديك درجات چاقي مشابهي دارند كه اين چاقي در ايجاد فشار خون بالا نقش بسزايي دارد.

نشانگان مقاومت به انسولين، نمونه ي بارزي است از نقش توارث در بروز فشار خون بالا. مقدار انسولين (هورموني كه قند خون را كنترل مي كند) در مبتلايان به اين مشكل افزايش يافته، ولي حساسيت آنها به اين انسولين كم شده است. چربي خون اين افراد داراي الگوي خاصي است. به اين ترتيب كه سطح تري گليسريد ها (نوعي از چربي كه در گوشت يافت مي شود) بالا و سطح كلسترول HDL (نوعي چربي خون كه بدن را از حملات قلبي محافظت مي كند) در اين افراد پايين است. آنها معمولا، ولي نه هميشه، چاقند. احتمال بروز حملات قلبي مرگبار، در كساني كه از نشانگان مقاومت به انسولين رنج مي برند، بسيار بالاست و 20 درصد كل موارد فشار خون بالا را شامل ميشود. چاقي و انتشار چربي در بدن اين افراد، بيشتر در ناحيه ي دور كمر است.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب فشار خون بالا به زبان آدميزاد/دكتر آلن روبين/مترجم: دكتر ماني لطيفي/ ناشر:كاروان/ ص56