سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

تاثير چاقي بر فشار خون

5 دوشنبه 14 دي 1394
بروز فشارخون بالا در كساني كه بيشتر ورزش مي كنند كمتر و در افراد چاق بيشتر است و به ازاي هر ده پوند افزايش وزن فشارخون سيستوليك 4 تا 5 ميلي متر جيوه بالا ميرود.

تاثير يك زندگي ساكن و بي تحرك در بروز فشار خون بالا كاملا روشن است. مطالعه پشت مطالعه نشان مي دهد بروز فشار خون بالا در كساني كه بيشتر ورزش مي كنند كمتر است. يك زندگي فعال و پر تحرك زمينه ساز كنترل وزن هم هست.

به ازاي هر ده پوند افزايش وزن (هر پوند برابر با 454 گرم است)، فشار خون سيستوليك 4 تا 5 ميلي متر جيوه بالا ميرود. پس لازم نيست حتما اضافه وزن داشته باشيد يا خيلي چاق باشيد تا فشار خونتان بالا برود.

احتمال بروز فشار خون در چاقي مركزي (چربي ناحيه ي كمر) بيشتر از احتمال بروز اين حالت در چاقي نواحي ران و ساق پاست. دور كمر بزرگ داشتن نشانه ي خوبي است، براي اينكه فشار خون بالا دارد از راه مي رسد يا شايد هم رسيده است.

نشانگان مقاومت به انسولين، وضعيتي است شامل چندين عامل كه در اثر تلفيق با يكديگر شخص را در معرض خطر بالاي ابتلا به بيماري قلبي قرار مي دهد. آن عوامل عبارتند از: چاقي، فشار خون بالا، افزايش سطح انسولين و مقاومت به آن، انتشار مركزي چربي، تري گليسريد بالا، كلسترول خوب پايين، كلسترول بد بالا، سطح بالاي اسيد اوريك خون، ديابت مليتوس تيپ2 و سطح بالاي مواد شيميايي اي كه از شكسته شدن و حل شدن لخته جلوگيري مي كنند. همه ي اين ها شخص را مستعد حمله ي قلبي مي سازند.

مشخص نيست چاقي چگونه منجر به فشار خون بالا ميشود. افراد خيلي چاق برون ده قلبي و مقاومت عروقي بالايي دارند؛ خون بيشتري بايد پمپ شود تا مواد مغذي براي بافت هاي افزايش يافته شان فراهم شود. اما خيلي از ارگان ها، بخصوص كليه ها، اين افزايش جريان خون را نمي پذيرند و هورمون هايي توليد مي كنند تا با تنگ كردن شريان ها، جريان خون را كاهش دهند. در نتيجه، مقاومت محيطي و فشار خون افزايش مي يابد. افراد چاق اغلب بيشتر از افراد لاغر نمك مصرف مي كنند و نسبت به اثر بالابرنده ي فشار خون نمك، حساس ترند. چاقي با افزايش فعاليت سيستم عصبي نيز همراه است كه مي تواند باعث تنگي عروق خوني شود.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب فشار خون بالا به زبان آدميزاد/دكتر آلن روبين/مترجم: دكتر ماني لطيفي/ ناشر:كاروان/ ص65