سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

تاثير كم كاري و پر كاري تيروئيد بر فشار خون

5 يکشنبه 6 دي 1394
پُركاري تيروئيد و كم كاري تيروئيد ميتوانند با فشار خون بالا همراه باشند. درمان اين مشكلات تيروئيد آسان است و بعد از درمان، فشارخون نيز به حالت طبيعي باز ميگردد.

هم پُر كاري تيروئيد (زيادي هورمون تيروئيد) و هم كم كاري تيروئيد (كمي هورمون تيروئيد) مي تواند با فشار خون بالا همراه باشد. تشخيص اين دو حالت، در صورتي كه علايمشان بارز باشد، ساده خواهد بود، ولي كم كاري تيروئيد اغلب بي سر و صداست.

اگر كسي علاوه بر فشار خون بالا، كلسترول بالا هم داشته باشد، تشخيص كم كاري تيروئيد را حتما بايد در نظر داشت.

اگر كسي علاوه بر فشار خون بالا، نبض تند، كاهش وزن و تعريق هم داشته باشد، در اينصورت، پر كاري تيروئيد را بايد مد نظر قرار دهد.

غربالگري بيماري تيروئيد آسان است. بيماري تيروئيد آن قدر شايع است كه هر فرد بالاي 35 سال بايد يك آزمايش غربالگري خوني براي آن انجام دهد. غربالگري شامل اندازه گيري سطح خوني هورمون محركه ي تيروئيد (TSH) است. اگر سطح اين هورمون پايين باشد، با پر كاري تيروئيد مواجهيد. اگر سطح هورمون بالا باشد، تشخيص، كم كاري تيروئيد است.

از پزشكتان بخواهيد از 35 سالگي، و بعد از آن هر پنج سال يك بار، وضعيت تيروئيدتان را ارزيابي كند.

بعد از تشخيص پر كاري و كم كاري تيروئيد، درمان آسان است، قرص هايي كه توليد هورمون تيروئيد را مهار مي كنند يا يك دوز يُد راديواكتيو مي تواند پر كاري تيروئيد را كنترل كند. جايگزين كردن هورمون تيروئيد به صورت خوراكي نيز كم كاري تيروئيد را درمان مي كند. جايگزيني هورمون تيروئيد، كم كاري تيروئيد را معالجه مي كند؛ بطوري كه شخص، به جز نياز به مصرف روزانه ي قرص، زندگي كاملا طبيعي خواهد داشت. به اين مي گويند يك معالجه ي خوب. متعاقب درمان هر دو بيماري، فشار خون به حد طبيعي باز مي گردد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب فشار خون بالا به زبان آدميزاد/دكتر آلن روبين/مترجم: دكتر ماني لطيفي/ ناشر:كاروان/ ص90