سالم باشیم

فشار خون

خانه/فشار خون

تاثير قرص ضد بارداري بر فشار خون

5 شنبه 16 آبان 1394
اگر خانمي براي جلوگيري از بارداري مجبور به مصرف قرص هاي خوراكي باشد بمنظور جلوگيري از افزايش فشارخون در صورت تجويز پزشك ميتواند داروي كاهنده فشارخون استفاده كند.

خانم ها به دو دليل عمده از استروژن و پروژسترون استفاده مي كنند: يكي براي جلوگيري از بارداري قبل از يائسگي و يكي براي جايگزين كردن هورمون ها بعد از يائسگي. در گذشته، استفاده از اين هورمون ها با بروز فشار خون بالا همراه بود. فرمولاسيون هاي جديد اين داروها اغلب باعث بالا رفتن فشار خون نمي شوند، ولي گاهي هم اين اتفاق مي افتد. اين مقاله شامل راهنمايي هاي است كه از بروز فشار خون بالا در حين مصرف اين داروها جلوگيري ميكند.

در گذشته بيشتر خانم هايي كه داروهاي ضد بارداري خوراكي مصرف مي كردند دچار افزايش فشار خوني مي شدند كه معمولا خفيف و به ندرت شديد بود. دليل اينكه چطور داروهاي ضد بارداري باعث بالا رفتن فشار خون مي شود به درستي معلوم نيست. به نظر نمي رسد هيچ عامل بخصوصي نظير وزن، سن يا پيشينه ي نژادي بتواند پيش بيني كند چه كسي و به چه درجه اي دچار افزايش فشار خون ميشود. تركيبات جديدتر ضد بارداري هاي خوراكي حاوي مقادير كمتري از هر دو هورمون استروژن و پروژسترون هستند. در موقع استفاده از اين تركيبات احتمال بروز افزايش فشار خون كمتر است.

خانم هايي كه سيگار مي كشند و سنشان بالاي 35 سال است به داروهاي ضد بارداري خوراكي بيشتر حساسند و نبايد از آنها استفاده كنند. بالا رفتن فشار خون در اكثر اين خانم ها آسيبي ايجاد نمي كند. اما گاهي كليه ها صدمه مي بينند. اگر نگراني در مورد فشار خون وجود دارد، بايد داروي ضد بارداري خوراكي را قطع كرد.

اگر قصد مصرف داروهاي ضد بارداري خوراكي را داريد، بايد سيگار را كنار بگذاريد؛ كاري كه بدون قصد مصرف اين داروها هم بايد انجام دهيد.اطمينان حاصل كنيد، پيش از شروع اين داروها و هر شش ماه يكبار در حين مصرف، فشار خونتان را اندازه مي گيريد. اگر فشار خون سيستوليكتان 20 ميلي ليتر جيوه و فشار خون دياستوليكتان 10 ميلي ليتر جيوه افزايش يافت، بايد قرص ضد بارداري خوراكي را قطع كنيد و نوع ديگري از پيشگيري را انتخاب كنيد.

در مواردي كه افزايش فشار خون ناشي از مصرف داروهاي ضد بارداري خوراكي است، معمولا داروي ضد فشار خون تجويز نمي شود، اما مواقعي پيش مي آيد كه استفاده از روش ديگري براي جلوگيري از بارداري امكان پذير نيست. در اينصورت، درمان معمول با تعديل شيوه ي زندگي آغاز ميشود و در صورت لزوم داروي كاهنده ي فشار خون تجويز مي شود.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب فشار خون بالا به زبان آدميزاد/ دكتر الن روبين/ مترجم: دكتر ماني لطيفي/ ناشر: كاروان/ ص328