سالم باشیم

دیابت

خانه/دیابت

تاثير ديابت بر چشم و كليه

5 دوشنبه 16 شهريور 1394
كليه و چشم دو عضو بدن هستند كه مملو از مويرگ مي باشند. به همين خاطر به طور ويژه اي در معرض آسيب هاي ناشي از ديابت مي باشند.

ديابتي ها خوب ببينند و بخوانند

كليه و چشم دو عضو بدن هستند كه مملو از مويرگ مي باشند. به همين خاطر به طور ويژه اي در معرض آسيب هاي ناشي از ديابت مي باشند.

بالا رفتن غلظت خون مي تواند به انسداد مويرگها در هر دو عضو بينجامد. اما در حالي كه آسيب وارده به كليه ممكن است با رژيم غذايي صحيح و كنترل قندخون كاملا جبران شود يا حداقل كنترل گردد،آسيب چشمي ممكن است غير قابل برگشت باشد.

كنترل مداوم غلظت گلوكز خون اين آسيب را به حداقل خواهد رساند. براي ديابتي ها مراجعه ي مداوم به چشم پزشك براي كنترل چشم بسيار مهم است كه در اين ميان معاينه ي شبكيه چشم از اهميت خاصي برخوردار است.

يك نكته

تمرينات ورزشي مانند دوي آهسته بر ميزان سوخت و ساز گلوكز در خون مي افزايد. بنابراين براي جلوگيري از يك افت شديد در قندخون خود قبل يا بلافاصله بعد از تمرين ورزشي يك غذاي سبك حاوي كربوهيدرات بخوريد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب تغذيه و آشپزي براي بيماران ديابتي/ ميشل جانسون/ مترجم: دكتر محمد نخعي/ ناشر: شهراب/ ص9