سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

تاثير انواع غذا بر دندان ها

5 چهار شنبه 8 ارديبهشت 1395
براي داشتن دندان هاي سالم بهتر است كمتر از مواد قندي استفاده شود؛ ضمن اينكه گاز زدن به شيريني ها هم عامل ديگري براي خراب شدن دندان هاست. هنگام مصرف شيريني بهتر است آن را به اندازه هاي كوچك تقسيم كنيم.

قند، ماده ي غذايي مورد علاقه ي باكتري هاي دندان ها و دشمن دندان هاي سالم است. شكر سفيد(خانگي) ساكاروز نام دارد كه آن نيز براي دندان ها مضر است؛ همچنين، انواع ديگر مواد قندي، مانند: فروكتوز، قند انگور، قند مالت دار و قند شير با ميل و رغبت از باكتري ها پذيرايي مي كنند! با اين حال حذف كردن اين مواد غذايي، نه عملي است و نه ضروري؛ ضمن اينكه غذاي مورد علاقه باكتري ها تنها مواد قندي نيستند؛ بلكه انواع مختلف غذا، دهان را به محيط مناسبي براي رشد باكتري ها تبديل مي كند.

براي داشتن دندان هاي سالم بهتر است كمتر از مواد قندي استفاده شود؛ ضمن اينكه گاز زدن به شيريني ها هم عامل ديگري براي خراب شدن دندان هاست. هنگام مصرف شيريني بهتر است آن را به اندازه هاي كوچك تقسيم كنيم.

مصرف ميوه و سبزي هاي مختلف براي حفظ سلامت دندان ها بسيار مفيد است، ضمن اينكه باعث مي شود اندام هاي سالم و زيبا نيز داشته باشيم.

نكته ي ديگر اينكه طبيعت و جنس دندان ها هم نقش مهمي دارند.

آب نبات هاي چسبنده كه به مدت طولاني به دندان ها مي چسبند، زيان هاي جبران ناپذيري به دندان ها وارد مي كنند.

 

شيريني و ترشي

برعكس قندها، مواد ترش به ندرت به عنوان دشمنان دندان شناخته مي شوند، اما ترشي ها نيز به لثه صدمه مي زنند. به همين جهت چيزهايي مانند آب ميوه، آب معدني و اسيدكربنيك نيز كه ترشي هستند به لثه آسيب مي رسانند؛ اما توجه داشته باشيد كه يك نفس نوشيدن اين مواد بهتر از جرعه جرعه نوشيدن آنهاست.

توجه: مصرف چاي (سبز و سياه) براي دندان ها مفيدند، به شرطي كه با مواد شيرين مخلوط نشده باشند.

مصرف موادي مانند پنير و شير كه PH بالا دارند مفيد است، چون اسيد باكتري ها را بي اثر مي كند.

پس از مصرف شيريني، نوشيدن شير بر اي بهداشت دهان مفيد است، همچنين قرقره كردن آب پس از خوردن غذا.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب بهداشت دهان و دندان/ جوزف اشميدزدر/ مترجم: نيكي خوگر/ ناشر: پيدايش/ص33