سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

تاثير استرس بر سلامتي افراد

5 سه شنبه 4 خرداد 1395
شرايط استرس زا ممكن است ضربان قلب و فشارخون را افزايش دهند و در نتيجه قلب نياز به اكسيژن بيشتري در اين شرايط داشته باشد.

استرس به روش هاي مختلفي مي تواند روي سلامت تاثير بگذارد:

1. در شرايط استرس، بدن هورمون هايي را ترشح مي كند كه موجب افزايش فشارخون مي شود و در طول زمان به پوشش داخلي سرخرگ ها آسيب مي زند. با ترميم سرخرگ ها آن ها ضخيم تر شده و ميزان رسوب پلاك افزايش مي يابد.

2. شرايط استرس زا ممكن است ضربان قلب و فشارخون را افزايش دهند و در نتيجه قلب نياز به اكسيژن بيشتري در اين شرايط داشته باشد.

3. استرس سبب افزايش عوامل لخته كننده در خون مي شود كه خود موجب افزايش احتمال تشكيل لخته و انسداد سرخرگ ها به ويژه در مواردي مي گردد كه تا حدودي به وسيله پلاك دچار گرفتگي شده اند.

افراد مختلف جهت مواجهه با استرس از روش هاي مختلف و متعددي استفاده مي كنند (مانند پرخوري، استعمال سيگار و مصرف بيش از حد الكل) و بدينوسيله منجر به آسيب زدن به دستگاه قلبي ريوي خود مي شوند. نكته مهم اين است كه هر انساني به شكل متناوب و يا در بيشتر اوقات دچار استرس مي شود. شما ممكن است علايم استرس را به شكل درد، مشكلدر مقابله با عفونت هاي خفيفي مانند سرماخوردگي، بي خوابي يا احساس اضطراب يا تحريك پذيري حس كنيد.

ممكن است برخي مكانيسم هاي ناسالم مقابله با استرس را نيز در بدن خود شناسايي كنيد( براي مثال افزايش وزن ناشي از غذا خوردن بيش از حد يا شروع به استعمال دخانيات در هنگام استرس).

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

راهنماي پيشگيري و درمان بيماري هاي قلبي عروقي/ دكتر اكبر نيك پژوه/ ناشر موسسه پيشگيري و ارتقاء سلامت/ص:149