سالم باشیم

دیابت

خانه/دیابت

بیشتر درباره دیابت بدانیم

5 دوشنبه 12 مرداد 1394
کلمه دیابت از واژه یونانی به معنای افزایش میزان ادرار مشتق شده است. یکی از وظایف کلیه ها جذب مجدد قند موجود در ادرار و برگرداندن آن به خون است.
کلمه دیابت از واژه یونانی به معنای افزایش میزان ادرار مشتق شده است. یکی از وظایف کلیه ها جذب مجدد قند موجود در ادرار و برگرداندن آن به خون است. بدین وسیله از هدر رفتن قند و اتلاف انرژی جلوگیری می شود.
در دیابت، عدم مصرف قند توسط سلول ها سبب تجمع آن در خون می شود و با انباشته شدن هرچه بیشتر قند در خون، میزان قند ادرار نیز زیاد می گردد. به تدریج میزان قند ادرار از آستانه توانایی باز جدب قند کلیه ها نیز بالاتر می رود و همانند لبریز شدن آب جمع شده در پشت یک سد، کلیه ها دیگر قادر به برگرداندن تمامی قند به داخل خون نیستند و بدین شکل، قند از طریق ادرار دفع می شود.
بر اساس خاصیت اسمز آب نیز همراه با قند در ادرار دفع می شود. در نتیجه میزان ادرار فرد دیابتی افزایش می یابد (زیادی دفع ادرار یکی از علائم بالینی مهم دیابت است).
غیر از دیابت قندی اختلال هورمونی دیگری وجود دارد که تظاهر بالینی آن نیز افزایش میزان ادرار است. با توجه به آنکه در بیماری اخیر، قند در ادرار یافت نمی شود، نام این بیماری را دیابت بی مزه گذاشته اند. دیابت بی مزه با دیابت قندی تفاوت های زیادی دارد و تشابه عمده این دو اختلال هورمونی، زیادی حجم ادرار است.
در دیابت، عیب اساسی در عملکرد انسولین است؛ اما باید بدانیم که ایراد، همیشه به یک شکل نیست. ممکن است سلول های غده لوزالمعده ای که وظیفه ساخت و ترشح انسولین را بر عهده دارند از بین رفته باشند، یا انسولین ترشح شود؛ اما به علت مقاومت سلول ها نسبت به عملکرد آن، توانایی انتقال قند به داخل سلول ها را نداشته باشد، به همین دلیل است که دیابت به 2 گروه تقسیم می شود. دیابت نوع اول یا دیابت وابسته به انسولین و دیابت نوع دوم یا دیابت غیر وابسته به انسولین.

کاری از گروه محتوای سالم باش

کتاب آنچه لازم است هر بیمار از بیماری خود بداند/ دکتر پیمان سلامتی/ ناشر: تیمورزاده/ ص14