سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

بيماري هايي كه موجب تب مي شوند

5 دوشنبه 4 مرداد 1395
براي پيشگيري يا درمان موفقيت آميز اين بيماري ها بايد آنها را از همديگر تشخيص داد

تب

تعريف درست تب اين است: افزايش بيش از حد طبيعي حرارات بدن. ولي در ايران برخي از بيماري هاي شديد كه موجب افزايش حرارات بدن مي شوند همگي (تب) ناميده مي شوند.

براي پيشگيري يا درمان موفقيت آميز اين بيماري ها بايد آنها را از همديگر تشخيص داد. برخي از بيماري هاي حاد و مهم كه تب يكي از علايم برجسته آنها است در اينجا آورده شده است. نمودارها سير تب ( افزايش و كاهش درجه حرارت) را كه براي هر بيماري اختصاصي است نشان مي دهد.

مالاريا: به طور ناگهاني همراه با افزايش حرارت و لرز آغاز مي شود. تب چند ساعتي بيشتر طول نمي كشد . وقتي حرارت بدن كاهش يافت بيمار شروع مي كند به عرق كردن. معمولا حملات تب هر 2 تا 3 روز ظاهر مي شود. بين حملات تب شخص بيمار كم و بيش خوب به نظر مي رسد.

حصبه: شروع آن مانند سرماخوردگي است تب هر روز كمي بيشتر مي شود نبض نسبتا آهسته مي زند. گاهي اوقات با اسهال و از دست دادن آب بدن همراه است لرز يا هذيان. شخص خيلي ناخوش است.

تيفوس: مشابه حصبه است و دانهد هايي مشابه سرخك همراه با كوفتگي.

تب زايمان: يك روز يا چنر روز بعد از زايمان شروع مي شود. تب در ابتدا تب سبك است و سپس بالا مي رود. ترشحات فرج بدبو است. درد، و گاهي هم خونريزي به همراه دارد.

التهاب كبد: بيمار اشتها ندارد و ميلي به غذا يا سيگار ندارد. استفراغ دارد. چشم ها و پوست، زرد مي شود، ادرار نارنجي يا قهوه اي و مدفوع مايل به سفيدي. گاهي اوقات كبد بزرگ و حساس مي شود.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب پيشگيري ، درمان/ ديويد ورنر/ مترجم: حسن نيكنام دهواري/ ناشر: آذريون/ ص:84