سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

بيماري هاي قلبي را با گياهان درمان كنيم

5 دوشنبه 13 ارديبهشت 1395
بيماري قلبي _ عروقي نه تنها مهمترين علت مرگ و مير در جوامع پيشرفته هستند، بلكه بار مالي سنگيني را نيز بر دوش اين گونه جوامع تحميل مي كنند

بيماري قلبي _ عروقي نه تنها مهمترين علت مرگ و مير در جوامع پيشرفته هستند، بلكه بار مالي سنگيني را نيز بر دوش اين گونه جوامع تحميل مي كنند. هنوز فاصله زيادي بين تشخيص علت بيماري هاي قلبي روش هاي درمان آن وجود دارد و با وجود شيوع زياد اين بيماري هنوز هم جهش فاحشي در روش هاي تشخيص و درمان اين بيماري ها حاصل نشده است. شايد دليل اين موضوع اين باشد كه در چند دهه گذشته طب پيشگيري از وقوع اينگونه بيماري ها آنچنان كه بايد مورد توجه قرار نگرفته است و بحث پيشگيري از ايجاد اين بيماري ها در چند سال اخير اهميت بسيار بيشتري پيدا كرده است. در بيماري هاي قلبي _ عروقي اين نكته كاملا مشخص شده است كه پزشكان با ذهنيت پزشكي كاملا مكانيكي فقط پس از مشخص شدن بيماري در مورد آن صحبت مي كنند و در اين مورد روش هاي درمان نيز به صورت معالجات جايگزيني يا رفع اشكال بوجود آمده در بدن مي باشد كه به خاطر آسيب به يك عضو، كم شدن كارايي و يا اختلالات عملكرد آن عضو مي باشد.

تاكنون متخصصان قلب گياهان دارويي را براي درماني اين گونه بيماري ها غير ضروري مي دانستند، اما از زماني كه گياهان دارويي قوي مانند فرآورده هايي كه به صورت مصنوعي از گياه انگشتانه تهيه شده اند، بلوكه كننده هاي انتخابي بتا، آنتاگونيست هاي كلسيم و بازدارنده هاي استيل كولين شناسايي و به بازار ارائه شدند، كمي اين ديدگاه تغيير يافت.

 

بيماري عروق (كرونري) قلب

گياه زالزالك

گياه هميشه بهار كوهي

گياه خلال دندان

 

نارسايي قلب

گياه سيل

گياه موگه

گياه آدونيس

 

اختلالات در عملكرد قلب

فشارخون بالا

گياه راولفيا

گياه دارواش

گياه زيتون

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب گياه درماني/ رودولف فريتز ويس/ مترجم: نهدي صفايي خرم،سعيد كاربين، ساسان جعفرنيا/ ناشر: سخن گستر/ ص:230