سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

بيماري هاي استخوان و مفاصل

5 شنبه 30 مرداد 1395
درد زانو از نظر طب سنتي مي تواند از علل مختلفي همچون بلغم و يا سودا و يا حتي صفرا باشد. در موارد بسيار نادري از خلط ممكن است درد زانو بوجود بيايد.

درمان آرتروز گردن:

موارد زير را به دقت 40 تا 120 روز انجام دهيد تا درمان شويد.

1. روغن بادام تلخ را روزي 2مرتبه روي گردن بماليد، هربار 15 دقيقه صبر كنيد تا روغن جذب شود سپس لباس بپوشيد.

2. 14روز بعد از روغن مالي بادكش كتف را شروع كنيد. يك شب درميان 21مرحله انجام دهيد.

3. استفاده از ميل باستاني 40روز، تا 70حركت در روز

 

اسپاسم عضلاني(ساق و ران)

1. روغن مالي با روغن بادام تلخ

2. حجامت عام، حجامت ساق

3. بعد از 40روز روغن مالي حجامت پاي درگير

 

انواع زانو دردها و درمان ها

درد زانو از نظر طب سنتي مي تواند از علل مختلفي همچون بلغم و يا سودا و يا حتي صفرا باشد. در موارد بسيار نادري از خلط ممكن است درد زانو بوجود بيايد.

 

زانو دردهاي بلغمي

اين نوع زانو درد در جامعه زنان بسيار شايع است.

 

زانو دردهاي صفراوي

اين نوع زانو درد در كساني بوجود مي آيد كه صفراوي هستند و درجه صفراوي آن ها هم بالا است. علت بوجود آمدن زانودرد در اين افراد ناشي از خشكي زياد مفصل است كه از شدت صفرا بوجود مي آيد.

 

 

 

كاري از گروه محتواي ساالم باش

كتاب طب سنتي اسلامي/ مهدي برزو/ ناشر: ابتكار دانش/ ص: 352