سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

بيماري مقاربتي سوزاك در زنان و مردان

5 يکشنبه 2 اسفند 1394
سوزاك در مردان به صورت التهاب ميزراء يا مجراي ادرار 2تا 10 روز بعد از يك مقاربت عفوني و آلوده آغاز مي شود

سوزاك در مردان به صورت التهاب ميزراء يا مجراي ادرار 2تا 10 روز بعد از يك مقاربت عفوني و آلوده آغاز مي شود. دفع ادرار معمولا توام با درد و ناراحتي و خروج چرك زرد متمايل به سبز از آلت تناسلي مي باشد.

دهانه مجراي ادرار سرخ رنگ مي گردد، ولي از ساير لحاظ بيمار احساس مي كند حالش خوب است.

در زنان در مراحل اوليه سوزاك غالبا علائمي ديده نمي شود. اگر سوزاك در مجراي ادرار باشد دفع ادرار توام با ناراحتي خواهد بود و در مواردي كه بيماري ديگري نيز وجود داشته باشد ناراحتي توام با خروج چرك خواهد بود.

مردان معمولا به فوريت متوجه ابتلا خويش مي گردند و در چنين موارد آن ها درصدد معالجه خويش بر مي آيند به طوري كه عوارض بعدي بيماري به ندرت در ميان مردان ديده مي شود. از سوي ديگر نظر بر اينكه در زنان اصلا علائمي ديده نمي شود و يا در صورت وجود علايم در آن ها به اندازه اي جزئي است كه زنان آن ها را ناشي از بيماري هاي ديگر مي دانند و در نتيجه تا زماني كه مجبورشان نسازند در پي علاج بر نمي آيند.

بعضي اوقات يك شوهر مبتلا بهترين نشانه ي آلودگي زن به بيماري سوزاك مي باشد.

فقدان علايم بيماري موجب تاخير در تشخيص معاينه گشته و در نتيجه بيماري توام با خطر آلودگي رحم و لوله هاي ظريفي كه آن را به تخمدان هاي دو طرف رحم مرتبط مي سازند مي باشد. التهاب اين لوله ها نشانه حاد بيماري بوده و توام با خطر نازايي مي باشد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب درمان خستگي و ناتواني جنسي/ ن. نويد/ ناشر راهيان سبز/ ص: 105