سالم باشیم

سلامت ناخن

خانه/سلامت ناخن

بيماري سفيدك ناخن

5 پنج شنبه 23 مهر 1394
صفحات حفاظتي كه ناخن ناميده مي شوند انتهاي انگشتان دست و پا را مي پوشانند. ناخن ها اساسا از كراتين كه يك پروتئين درشت مولكول در مو و پوست است تشكيل شده اند.

صفحات حفاظتي كه ناخن ناميده مي شوند انتهاي انگشتان دست و پا را مي پوشانند. ناخن ها اساسا از كراتين كه يك پروتئين درشت مولكول در مو و پوست است تشكيل شده اند. ناخن ها از ماتريكس كه زير يك چين پوستي به نام كوتيكول قرار دارد و از لانولا كه منطقه اي هلالي شكل در قاعده ي ناخن است رشد مي كنند. مشهودترين قسمت ناخن صفحه ي آن مي باشد، اين قسمت بر روي بستر ناخن كه يك ناحيه ي غني از عروق خوني است قرار گرفته.

سفيدك ناخن

اگر ناخن هايتان سفيدك زده است، ذرت زياد بخوريد، هر روز آب دريا بنوشيد، نمك دريايي (نمك يددار) مصرف كنيد و روي آن هر روز سركه بماليد.

روزي سه بار آن را با روغن پنسيلين چرب كنيد.

فلفل هندي را با زفت مخلوط كرده و شبها بر آن ضماد كنيد.

مويز را بدون هسته هايش با پي مخلوط كرده و بر آن ضماد كنيد.

چندين روز صبح ها كه از خواب بيدار مي شويد قبل از مصرف غذا لعاب اطراف دندان ها را پاك كنيد و روي آن بماليد.

ماميران را نرم بساييد، بعد با قدري سركه و قدري عسل خمير كنيد و شبها روي آن ضماد گذاريد.

هر شب دُشول داخل گوشت را بشكافيد و آب لزج آن را بر ناخن بماليد.

اگر ناخن هايتان سست و شكننده است، بايد تخم شاهي را نرم بساييد و با زهره ي گاو خمير درست كرده و شبها روي آن ضماد كنيد.

براي مدتي، روزي سه مرتبه آب ليمو و يا رب نارنج را روي آن بماليد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب دائره المعارف گياه درماني ايران، نسخه شفا بخش/ احمد حاجي شريفي/ ناشر: حافظ نوين/ ص774