سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

بيماري آسم و تاثيرات ورزش بر آن

5 يکشنبه 19 ارديبهشت 1395
اولي توصيه به ورزش تا حدي است كه از آسم ناشي از فعاليت جلوگيري شود

آسم و ورزش

در مورد تجويز فعاليت دو روش وجود دارد. اولي توصيه به ورزش تا حدي است كه از آسم ناشي از فعاليت جلوگيري شود. اين احتمالا سبب انجام فعاليت هاي محدودي مي شود، لذا بيمار قادر نخواهد بود تا در تعدادي از ورزش هاي خاص شركت داشته باشد. فعاليت هايي كه كمتر ايجاد اسپاسم برونشي مي كنند، شامل شنا در فضايي گرم و مرطوب و يا فعاليت هايي متناوب و كوتاه مدت مثل تمرين با وزنه است. دويدن در هواي سرد مي تواند سبب ايجاد حمله ي آسم شود. يك مدت زمان 10 تا 15 دقيقه اي براي گرم كردن با شدت كم فعاليت، مثلا ضربان قلب معادل 40 تا 50 درصد vo2 حداكثر يا درجه تنگي نفس كمتر از دو، مي تواند از ميزان آسم ناشي از فعاليت بكاهد.

اصول راهنماي تمرين با وزنه در بيماري ريوي:

در اين موارد سطح اشباع اكسيژن نهايت اهميت را دارد. انهايي كه در حين تمرين دچار كاهش درصد اشباع اكسيژن مي شوند، كساني هستند كه در كمتر از 55 ميلي متر جيوه دچار كاهش اشباع شده و يا sao2 كمتر از 85درصد در جريان ميزان فعاليت توصيه شده دارند. ساير موانع منع انجام تمرين با وزنه عبارتند از:

  • نارسايي احتقاني قلب
  • آريتمي هاي كنترل شده
  • بيماري هاي دريچه اي شديد
  • ظرفيت هوازي كمتر از 5met

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب ورزش و درمان بيماري ها/ برايان س. لوتلتز و ايگناسيو ريپول/ مترجم: دكتر فرزين حلبچي و دكتر مهران عسگري/ ناشر: اميد دانش/ ص: 99