سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

بهترين روش هاي بهبود رابطه زناشويي

5 سه شنبه 9 شهريور 1395
آيا از اينكه اين مرد يا اين زن را به همسري برگزيده ايد احساس آرامش مي كنيد يا همواره آرزو داشتيد كه اي كاش فرصت جبران وجود داشت

اگر مشغول اين فكر هستيد كه چرا تسليم ازدواج شديد لازم است يك بار ديگر به اول داستان برگرديد. اگرهمسرتان براي شما غريبه است تنها به اين علت است كه شما اجازه داده ايد اين اتفاق بيفتد.

اگر شما زن و شوهري هستيد كه به طرق مختلف احساس مي كنيد از هم بيگانه و غريبه هستيد اقداماتي كه در ادامه پيشنهاد مي شود را انجام دهيد تا ارتباطتان بهبود يابد ولي ابتدا بايد بپذيريد و آگاهي پيدا كنيد كه مشكلي هست تا سپس براي درمانش اقدام كنيد:

 

پذيرش و فهم 

آيا نسبت به همسرتان دچار كج خيالي و افكار منفي و باطل شده ايد؟ البته احساس بدبيني و سوظن نسبت به همسر شايد در ظاهر وقتي ابراز نشود مشكلي نداشته باشد اما شروع همين افكار باطل مي تواند شيب قهقرايي به سمت مشكلات ديگر ايجاد كند. وقتي شما همسرتان را با ديد منفي در ذهن تصوير سازي مي كنيد در حقيقت گام به گام به غريبه تر شدن از همه گام برمي داريد. پس وقتش رسيده است كه جلوي اين دست افكار را بگيريد و تفكرات خود را به لحاظ ذهني ارزشيابي كنيد و فورا براي تعديل و تنظيم آنها اقدام كنيد.

 

بازبيني خود

آيا موقعيتها و افراد ديگري هستند كه بيش از همسرتان برايتان مهم باشند و در اولويت قرار داشته باشند؟ مثلا ايا دوستاني داريد كه گردش و وقت گذراني با انها را بر بودن در كنار همسرتان ترجيح دهيد؟ اگراين طور است پس وقت ايجاد تغيير در روند زندگي تان رسيده است.

اگر مي خواهيد شما نيز در خيل خانواده هاي كارآمد و خوشبخت قرار گرفته و احساس مطلوب و خوشايندي نسبت به يكديگر داشته بايد به مثابه يك خانواده خوشبخت احساسات خود را نسبت به يكديگر و به طور كاملا آشكار و صريح ابراز كنيد

 

چگونه روابط زناشويي مان را تغيير دهيم؟

از خودتان يك آزمون واقعي به عمل آوريد و ببينيد تا چه حد از ازدواج تان راضي هستيد؟ آيا از اينكه اين مرد يا اين زن را به همسري برگزيده ايد احساس آرامش مي كنيد يا همواره آرزو داشتيد كه اي كاش فرصت جبران وجود داشت؟ اگر مشغول اين فكر هستيد كه چرا تسليم ازدواج شديد لازم است يك بار ديگر به اول داستان برگرديد. اگر همسرتان براي تان غريبه است تنها به اين علت است كه شما اجازه داده ايد اين اتفاق بيفتد پس به جاي فرار كردن از زندگي زناشويي و همسرتان كاري كنيد كه به خاطر آوريد چرا در گذشته اين فرد را به همسري برگزيديد؟ هيجانات روزهاي اول را به خاطر آوريد. مسلما هر چه از عمر روابط مي گذرد از بار هيجاني آن كاسته شده و بيشتر جنبه منطقي به خود مي گيرد كه البته امتياز آن اين است كه اين علايق منطقي از عمر و دوام بيشتري برخوردار است بر خلاف هيجانات كه بسيار كم دوام و زودگذر است.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب پيشگيري ، درمان/ ديويد ورنر/ مترجم: حسن نيكنام دهواري/ ناشر: آذريون/ ص:208