سالم باشیم

پوکی استخوان

خانه/پوکی استخوان

بهبود پوکی استخوان با ورزش

5 چهار شنبه 24 تير 1394
ورزش منظم به حفظ و حتی افزایش تراکم استخوان کمک می کند و باعث تقویت عضلات هم می شود.
تقویت عضلات و استخوان ها باعث بالانس و تعادل بیشتر و در نتیجه کاهش خطر زمین خوردن و به دنبال آن شکستگی های مرتبط با پوکی استخوان خواهد شد.
نظر به درجات متغیر پوکی استخوان و خطر شکستگی، راجع به ورزش هایی که می تواند برای شما بی خطر و مناسب باشد با پزشک خود یا با یک فیزیوتراپیست مشورت کنید. پیاده روی یک ورزش ایده آل محسوب می شود چون هم وابسته به وزن است و هم اینکه همه جا با کم ترین خطر آسیب می توان آن را انجام داد.
تمرین های قدرتی مثل استفاده از وزنه های سبک، دستگاه های بدن سازی، تسمه های کشی یا ورزش های آبی همگی مفیدند و باعث تقویت عضلات و استخوان ها و نیز کاهش دفع مواد معدنی استخوان می شوند. ورزش های تقویت کننده عضلات پشت، مثل پل زدن به صورت ملایم، عضلات کمر و شکم را تقویت می کنند.
از ورزش های سنگین که باعث اعمال فشار بیش از حد بر استخوان ها می شوند مثل تنیس یا دو اجتناب کنید زیرا برای استفاده از آنها باید مقدار زیادی به سمت جلو خم شوید ممکن است خدای نکرده منجر به شکستگی مهره ها شود.

کاری از گروه محتوای سالم باش

کتاب جامع سلامت خانواده1 /اسکات لیتین/ ترجمه: مهدی نصر اصفهانی/ ناشر: تیمورزاده/ ص57