سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

به چه كسي معلول مي گوييم؟

5 يکشنبه 25 بهمن 1394
معلول كيست؟ طبق تعريف سازمان بهداشت جهاني، معلول شخصي است كه سلامت بدني يا عقلاني او به طور دائم يا موقت آسيب ديده باشد

 

تعريف معلوليت:

معلول كيست؟ طبق تعريف سازمان بهداشت جهاني، معلول شخصي است كه سلامت بدني يا عقلاني او به طور دائم يا موقت آسيب ديده باشد.

 

عوامل معلوليت زاي قبل تولد:

عوامل ژنتيكي – عوامل غير ژنتيكي

عوامل ژنتيكي معلوليت زا در دوران بارداري: اختلالات ژنتيكي مي تواند ناشي از اشكالات كروموزوم ها(غير ارثي) و يا ژن ها(ارثي) باشد.

 

اختلالات كروموزومي:

در ازدواج هاي غيرفاميلي از هر صدهزار كودك متولد شده يك كودك دچار اختلالات كروموزومي است مثلا به جاي 46كروموزوم 47 كروموزوم دارد، كم يا زياد شدن تعداد كروموزوم ها و يا جابجايي بازوهاي كروموزومي مي تواند باعث ايجاد معلوليت در كودك گردد مثلا بيماري شايع منگوليسم در اثر يك اختلال كروموزومي است.

 

اختلالات ژني:

همانطور كه گفتيم ژن ها بر روي كروموزوم ها قرار دارند و صفات را منتقل مي كنند. بعضي از اين صفات نهفته و بعضي بارز هستند به اين معني كه صفت نهفته لازم است ژن آن هم در پدر و هم در مادر وجود داشته باشد تا به كودك منتقل شود اما در مورد صفات بارز وجود ژن در يكي از والدين براي انتقال صفت كافي است. مثلا بيماري تالاسمي به صورت نهفته منتقل مي شود يعني هم پدر و هم مادر بايد ناقل ژن نهفته بيماري باشند تا كودك مبتلا با تالاسمي شود. لازم به ذكر است كه ژن هاي نهفته يك بيماري ارثي در يك خانواده يا يك فاميل پراكنده مي باشند بنابراين شانس به هم رسيدن دو ژن معيوب نهفته و بروز بيماري در فرزندان در ازدواج هاي فاميلي زيادتر از ازدواج هاي غيرفاميلي مي باشند.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب دانستني هاي قبل از ازدواج و بعد از ازدواج/ مهناز عقيلي/ ناشر: آذريون/ص: 28