سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

به دنبال افزايش ميل جنسي هستيد يا كاهش آن؟

5 يکشنبه 25 بهمن 1394
اكثر مردم زماني كه صحبت از مشكلات جنسي مي شود، فورا كاهش ميل جنسي يا ناتواني جنسي را به ياد مي آورند. اما مشكل برخي افراد دقيقا عكس اين است.

 

اكثر مردم زماني كه صحبت از مشكلات جنسي مي شود، فورا كاهش ميل جنسي يا ناتواني جنسي را به ياد مي آورند. اما مشكل برخي افراد دقيقا عكس اين است. گاهي برخي به دنبال كاهش و كنترل ميل جنسي خود هستند. و مصرف داروهاي گياهي براي كاهش ميل جنسي براي عده اي از خوانندگان بسيار جالب توجه است.

اما اغلب مردم به افزايش ميل جنسي علاقه مندند تا كاهش آن. زماني مصرف جين سينگ براي افرادي كه اين خواسته را داشتند توصيه مي گرديد. اين باور كه جين سينگ محرك جنسي است، ممكن است سرانجام به انقراض نسل اين گياه منجر گردد. شواهد علمي مبني بر تاييد تاثير اين گياه يا اعضاي بدن حيوانات در افزايش ميل جنسي وجود ندارد. و اگر هم داشته باشد بسيار اندك است. گاهي عصاره هايي توصيه مي شود كه مصرف آن ها بسيار خطرناك و گاها كشنده است. اين عصاره ها موجب تحريك دستگاه گوارش و ادراري شده و در مردان منجر به نعوظ دردناك و طولاني مي شود. شايد به همين دليل، به غلط به ماده ي محرك ميل جنسي معروف شده است.

شايد بتوان اين افزايش علاقه به مصرف داروهاي مقوي ميل جنسي را با افزايش متوسط سن جمعيت كه نااميدانه در تلاش است تا بر ناتواني جنسي خود فايق آيد مرتبط دانست. مصرف الكل، سيگار، فشارخون و مرض قند از جمله عواملي هستند كه تاثير منفي بر توانايي جنسي دارند. بسياري از داروهاي تجويزي نيز موجب كاهش ميل جنسي شده و بر نعوظ يا انزال تاثير مي گذارند. زنان نيز از تاثير سوء داروهاي تجويزي بر ميل جنسي مصون نيستند. پروستروژن موجود در قرص هاي ضدبارداري و يا هورمون هايي كه به عنوان جايگزين هورمون هاي طبيعي بدن مصرف مي شوند، از علل بالقوه بروز اين قبيل مشكلات بشمار مي روند. داروهاي ضدافسردگي مانند فلوكستين، سرتالين، پاروكستين و افكسور نيز همگي در كاهش ميل جنسي و تاخير در احساس اوج لذت جنسي يا فقدان آن دخالت دارند.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب درمان سبز/ جوگريدن و تري گريدن/ مترجم: مينا اسماعيلي/ ناشر: گلبرگ/ ص42