سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

برخورد متفاوت مردان با عشق

5 شنبه 5 دي 1394
مرد از طريق اعمال خود مي تواند به طور مستقيم با احساساتش ارتباط برقرار كند و هنگامي كه از اعمالش قدرداني ميشود احساس ميكند مورد مهر و محبت همسرش قرار گرفته است.

مرد از طريق اعمال خود مي تواند به طور مستقيم با احساساتش ارتباط برقرار كند. و هنگامي كه از اعمالش قدرداني مي شود، احساس مي كند مورد مهر و محبت همسرش قرار گرفته است.

بهترين راه نفوذ به قلب يك مرد، قدرداني مستقيم از تصميمات، اعمال و بخشيدن اشتباهات اوست.

اين پذيرش مرد را رها و آزاد مي سازد تا بتواند به بهترين نحو ممكن تجربه ي عشقي ناب را پشت سر بگذارد و به اين ترتيب دوست داشتني تر گردد. زنان به طور غريزي اين مطلب را درك نمي كنند زيرا احساساتشان به طور مستقيم در ارتباط با مراكز سخنوري مغز است نه مراكزي كه در ارتباط با عمل مي باشند.

زن ها به اشتباه آنطور كه خود صلاح مي دانند و بدون توجه به نيازهاي مرد از او حمايت مي كنند. وقتي مرد ناراحت است، زن فكر مي كند اگر با همسرش صحبت كند اوضاع بهتر مي شود. زن به طور غريزي درك نمي كند كه در اين شرايط بهترين كاري كه از دستش برمي آيد اين است كه مرد را رها كند و به حال خود بگذارد و بعد وقتي مرد به طور مستقيم حمايتش را نشان مي دهد، با گرمي پاسخش را اين گونه بدهد كه از حضور او در زندگي اش خرسند است. به اين آگاهي جديد كه مردان چگونه محبت را احساس مي كنند، زنان قادرند به تدريج حمايت هايشان را به روش هايي ابراز كنند كه بيشترين اهميت را براي شريكشان دارد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب با هم براي هميشه/ جان گري/ مترجم: ميترا ميرشكار/ناشر: علم/ ص126