سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

براي كنترل آلرژي و حساسيت چه كنيم؟

5 شنبه 10 بهمن 1394
هنگامي كه بدن به شناسايي يك ماده خارجي كه آن را دوست ندارد مي پردازد، حساسيت يا آلرژي اتفاق مي افتد

 

هنگامي كه بدن به شناسايي يك ماده خارجي كه آن را دوست ندارد مي پردازد، حساسيت يا آلرژي اتفاق مي افتد. بيني كيپ مي شود و شروع به آبريزش مي كند. چشم ها مي خارند و اشك از آن ها سرازير مي گردد. در ريه ها سوزش احساس مي شود و صداي خس خس به گوش مي رسد. همانطور كه افراد كاملا باهم متفاوتند و هيچ دو فرد يكساني يافت نمي شود، حساسيت هم داراي انواع گوناگوني است. اما بيشتر آنها را مي توان در يكي از اين 3گروه طبقه بندي نمود:

  • حساسيت به غذا
  • حساسيت تماسي
  • حساسيت تنفسي

حساسيت تنفسي، يعني حساسيتي كه در نتيجه استنشاق ذرات موجود در هوا ايجاد مي شود. مايت هاي موجود در غبار هوا مهمترين عامل ايجاد حساسيت تلقي مي شوند. از ديگر مواد حساسيت زاي معمول، مي توان به گرده گياهان كه از فضاي خارج وارد محيط خانه مي شوند، موي حيوانات كه از پوست مرده ي حيوانات جدا مي شود، قارچ ها و كپك هايي كه در هرنقطه تاريك و مرطوب مانند زير فرش و زير زمين رشد مي كنند نام برد. مهم نيست با كدام يك از اين عوامل حساسيت زا روبرو هستيد. آيا هيچ راه گريزي براي رهايي از شر اين حساسيت ها نيست؟

روش هاي آزموده شده زير در قطع اشك ريزش از چشم ها كمك مي كند:

علايم را درمان كنيد؛ اجتناب كامل از قرار گرفتن در معرض مواد حساسيت زا ممكن نيست. تزريق كه البته توسط پزشك انجام مي شود، روش بسيار خوبي براي اطمينان يافتن از خوشايند بودن حمله بدن به مواد خارجي به جاي دردناك بودن آن است. آنتي هيستامين ها نيز اثر بسيار خوبي بر آبريزش بيني و قرمزي و خارش چشم ها دارند.

تهويه هواي خانه؛ تهويه هوا به احتمال قوي مهم ترين عامل براي رفع حساسيت ناشي از گرده گياهان است و البته در رفع حساسيت هاي ناشي از قارچ ها ومايت ها نيز مؤثر است.

نصب دستگاه تصويه؛ هنگامي كه كارشناسان صحبت از نصب دستگاه تصفيه مي كنند مقصودشان يك دستگاه تصفيه معمولي نيست، بلكه منظورشان از دستگاه تصفيه نوع صنعنتي آن است كه هواي ورودي يا خروجي سيستم گرمايش مركزي و سيستم خنك كننده را پس از تصفيه وارد هواي اتاق مي كند.

جداكردن حيوانات؛ بسياري از مردم نسبت به موي حيوانات حساسيت دارند. ساده ترين راه عبارت است از: درو كردن حيوانات از محل زندگي خود. اما براي بسياري از افراد اين راه حل عملي نيست. در اين صورت راه حل ديگري وجود دارد: اتاق خواب خود را از بقيه قسمت هاي خانه كاملا جدا كنيد و اجازه ندهيد موي حيوانات به اتاق خوابتان راه پيدا كند.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب درمان هاي خانگي/ دبورا تكاك/ مترجم: مينا اسماعيلي/ ناشر: گلبرگ/ ص197