سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

براي كاهش خطرات زندگي چه كنيم؟

5 دوشنبه 23 فروردين 1395
اخذ تدابير ايمني يكي از مهم ترين كارها براي حفاظت از خود و خانواده تان در برابر حوادث و سوانح است.

تدابير ايمني

اخذ تدابير ايمني يكي از مهم ترين كارها براي حفاظت از خود و خانواده تان در برابر حوادث و سوانح است.

 

در منزل:

  • شماره تلفن هاي اضطراري را نزديك دستگاه تلفن قرار دهيد.
  • برنامه اي براي وضعيت اضطراري هنگام بروز حوادث، آتش سوزي يا جراحت وارده تنظيم كنيد و آن را با خانواده تمرين نماييد.
  • دستگاه اعلام خطر حريق و مونوكسيد كربن در منزل خود نصب كنيد و سالي دوبار آن را بازرسي نماييد تا از سالم بودن آن مطمئن شويد.
  • دستگاه اطفاي حريق در منزل داشته باشيد و تمام افراد منزل طرز كار با آن را بياموزند.
  • كليه داروها، مواد پاك كننده و لوازم خودرو و ساير وسايل خطرناك را در جاي امن و دور از دسترس كودكان قرار دهيد.
  • تمام وسايل برقي را بعد از استفاده خاموش كنيد. لوازم برقي كوچك را از برق بكشيد و بعد از سرد شدن از دسترس دور نماييد.
  • رابطه جنسي بي خطر داشته باشيد.

 

هنگام رانندگي:

اگر دارو يا هر فرآورده گياهي مصرفي باعث خواب آلودگي مي گردد، رانندگي نكنيد.

از بستن كمربند ايمني سرنشينان خودرو مطمئن شويد.

سرعت مجاز و مقررات راهنمايي و رانندگي را رعايت كنيد.

اجازه ندهيد كودكان بدون سرپرست نزديك آب بازي شوند.

 

در محل كار:

از رهنمودهاي ايمني كارفرماي خود پيروي كنيد.

از لباس و لوازم ايمني مناسب شغل خود استفاده نماييد.

از خود در برابر دود، گازهاي خطرناك و مواد شيميايي حفاظت نماييد.

از نزديك ترين مكان نصب دستگاه اطفاي حريق، كمك هاي اوليه و خروج اضطراري نسبت به كارگاه خود اطلاع حاصل كنيد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب راهنماي بهداشت خانواده/ دونالد كمپر/ مترجم: معصومه صابرمقدم/ ناشر: اطلاعات/ ص 30