سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

بازيابي سلامتي پس از افسردگي، اضطراب و اعتياد

5 دوشنبه 7 دي 1394
رهايي از مشكل سلامت روان يا اعتياد مدتي طول مي كشد. در اين راه روزهاي خوب و بد هر دو وجود دارند و لذت بردن از فرصتها و معاشرت با سايرين در اين ايام توصيه ميشود.

افسردگي، اضطراب و اعتياد مثل حبس ابد هميشگي نيستند. اما زماني كه بايد براي غلبه بر مشكل صرف شود كاملا به شدتِ آن و وجود يا نبودِ مسائل جانبي بستگي دارد. اگر هر دو متعهد به حل مشكل باشيد، بي شك از پس آن بر مي آييد.

ايده هاي زير ممكن است براي بازيابي سلامتي مفيد باشند.

شرايط را درك كنيد:

تا وقتي ندانيد مشكل چيست نمي توانيد در كنار هم با آن بجنگيد. در اينترنت جستجو كنيد. در كتاب ها بگرديد، به مراكز مشاوره اي و حمايتي برويد و تا آنجا كه مقدور است اطلاعات جمع آوري كنيد تا بتوانيد مشكل پيش رويتان را بشناسيد.

از پشتيباني حرفه اي برخوردار شويد:

از پزشك عمومي تان بخواهيد شما را به يك مركز خدماتي سلامت روان ارجاع دهد تا از خدمات و منابع آنها استفاده كنيد.

از درمان ها و گزينه هاي پزشكي مربوطه مطلع شويد:

محققان هر روز روش هاي درماني جديدي را كشف مي كنند. حتي اگر چند وقتي است كه دچار مشكل شده ايد سعي كنيد با جديدترين پيشرفت هاي پزشكي و روان شناختي همگام باشيد.

تمركزتان بر حل مشكل باشد نه بر خود مشكل:

هر جا ممكن است، بكوشيد انرژي هاي خود را بر آنچه مي توانيد انجام دهيد متمركز كنيد نه بر آنچه نمي توانيد. اگر مشكلتان شما را از معاشرت با ديگران باز مي دارد توجه خود را بر كارهايي متمركز كنيد كه مي توانيد دوتايي، به تنهايي يا با اعضاي خانواده انجام دهيد. اگر مشكل رابطه جنسي تان را تحت تاثير قرار داده، انرژي خود را به لذت بردن از گفتگو و محبت كردن به يكديگر اختصاص دهيد.

فرصت ها را براي لذت بردن از همجواري يكديگر غنيمت شماريد:

وقتي اوقات خوشي داريد از آن بيشترين بهره را ببريد. به جاي اينكه فكر و ذكرتان اين باشد كه چنين موقعيت هايي چقدر كم پيش مي آيند، سعي كنيد از فرصت حداكثر استفاده را بكنيد و حسابي لذت ببريد.

با زوج هاي ديگر معاشرت كنيد:

وقت گذراندن با زوج هاي ديگر مي تواند به شما كمك كند تا با دنياي بزرگ پيرامونتان در ارتباط باشيد و ديد درستي از شرايط بدست آوريد.

تمركزتان بر روند پيشرفت باشد نه راهي كه باقي مانده است:

شايد رهايي از مشكل سلامت روان يا اعتيادي كه مزمن شده مدت زيادي طول بكشد. در اين راه روزهاي خوب و روزهاي بد هر دو وجود دارند. به ياد داشته باشيد كه در گذر زندگي نگاهتان به راهي باشد كه آمده ايد؛ سعي كنيد موفقيت هايتان را جشن بگيريد نه اينكه به مسير باقيمانده چشم بدوزيد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب بهبود روابط زناشويي به زبان آدميزاد/ پائولا هال/ مترجم: ليلا رسولي/ناشر: هيرمند/ ص274