سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

با گياهان دارويي اضطراب را درمان كنيم

5 پنج شنبه 5 فروردين 1395
پوست پرتقال و استنشاق بوي خوش خارج شده از آن براي كاهش اضطراب سودمند است

 

رژيم غذايي مناسب جهت درمان اضطراب

  •         در غذاهاي خود كرفس و پياز بيش تري مصرف كنيد. هر دوي اين سبزيجات شامل مقدار زيادي پتاسيم و اسيد فوليك است كه كمبود اين مواد مي تواند باعث ايجاد ناراحتي هاي عصبي شود.
  •         از گرسنگي هاي مداوم و طولاني مدت اجتناب كنيد.
  •         در طول روز چندبار ميوه مصرف كنيد.
  •         مصرف نوشيدني هايي مانند چاي و قهوه را كاهش داده و در عوض از نوشيدني هاي آرامش بخش استفاده كنيد.
  •         چنان چه داراي اضافه وزن هستيد بايك رژيم غذايي منظم وزن خود را كاهش دهيد و از رژيم هاي سخت و شديد اجتناب كنيد.

 

گياهان مؤثر و نسخه هاي تركيبي گياهي جهت درمان اضطراب

 

گياه مورد استفاده؛ پرتقال

روش تهيه و مقدار مصرف: پوست پرتقال و استنشاق بوي خوش خارج شده از آن براي كاهش اضطراب سودمند است. شما مي توانيد اندكي پوست پرتقال را در يك ظرف كوچك قرار دهيد و روي آن آب بريزيد تا به آرامي بجوشد. پس از جوشيدن و گرم شدن از پوست پرتقال مواد خوشبو و روغن آرام كننده آزاد مي شود. هم چنين روزانه يك تا دو ليوان آب پرتقال تازه بنوشيد.

 

گياهان مورد استفاده؛ به ليمو، بابونه؛ به نسبت مساوي

روش تهيه و مقدار مصرف: گياهان فوق را بكوبيد و باهم مخلوط كنيد. سپس آن را صاف كرده و بنوشيد. ميزان مصرف دو تا سه فنجان هرشبانه روز است.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب گنجينه سبز درمان 4/ مهندس ميترا قاسمي/ ناشر: مرنديز/ ص 55