سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

با ماساژ سر خود را درمان كنيد

5 سه شنبه 18 خرداد 1395
بعد از يك روز كاري سخت، اين ماساژ به رفع هرگونه استرسي در روح و جسم شما كمك خواهد كرد

ماساژ سر

بعد از يك روز كاري سخت، اين ماساژ به رفع هرگونه استرسي در روح و جسم شما كمك خواهد كرد. براي اجراي اين ماساژ وقت بگذاريد، اما نيازي به عجله نيست. مي توانيد خودتان نوع مالش و ضربه ها را ابداع كنيد.

مرحله1: دست هايتان را به سرعت به هم مالش دهيد تا بين آنها انرژي گرمايي ايجاد شود.

مرحله2: صورتتان را در وسط دست هايتان قرار دهيد و سپس دست هايتان را به طرف عقب و به سمت موهايتان بكشيد.

مرحله3: دست هايتان را به صورت چرخشي و دايره وار حركت داده و محكم روي پوست سر خود فشار دهيد. دست هايتان را برخلاف پوست سر خود حركت داده، آن ها را روي موهايتان نكشيد.

مرحله4: پاشنه دست هايتان را روي شقيقه هايتان گذاشته و حركت چرخشي مشابهي را بكار بگيريد. انگشتانتان را روي موهايتان گذاشته و آنها را محكم روي پوست سر فشار دهيد. به آرامي انگشتتان را به صورت چرخشي حركت دهيد. اين عمل را تا هر زمان كه مي خواهيد ادامه دهيد.

مرحله5: ماساژ را با فشار دادن گوش هايتان به طوري كه عمل فشار در قسمت نرمه ي گوش به پايان برسد كامل كنيد. با آرامي نرمه هاي گوشتان را بكشيد چرا كه اين عمل باعث ايجاد شادابي و انرژي مي شود.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب زيبايي به روش طبيعي/ چارمين يابسلي/ مترجم: بهناز پياده/ ناشر: شباهنگ/ ص 262