سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

با بيماري هاي آميزشي آشنا شويد

5 سه شنبه 4 اسفند 1394
بيماري هاي آميزشي داراي 3نوع مهم مي باشند: سيفليس، سوزاك و التهاب ميزراء.

بيماري هاي آميزشي داراي 3نوع مهم مي باشند: سيفليس، سوزاك و التهاب ميزراء. به لحاظ اين كه اين بيماري ها از طريق مقاربت انتقال ميابد آن ها را بيماري هاي عشق ناميده اند. اما ساليان متمادي همين اسم موجب شرمساري و ترس بوده است. خرافاتي كه درباره ي بيماري هاي آميزشي رايج است تنها موقعي از بين خواهند رفت كه مردم آن ها را مانند بيماري هاي ديگر تلقي كنند.

خطرناك ترين بيماري آميزشي سيفليس است. سيفليس اگرچه مانند سوزاك و اورتريت زياد ديده نمي شود، اما شديدترين نوع بيماري مقاربتي مي باشد.

سوزاك يك بيملري مقاربتي بسيار رايج است كه از زمان هاي قديم شناخته شده است.

سيفليس دوره كموني طولاني دارد و معمولا يك تا دو هفته وقت لازم است تا علايم بيماري ظاهر گردد. بيماري با يك زخم بي درد در اعضاي تناسلي آغاز مي گردد. اين زخم به كندي بهبود مي يابد. برآمدگي هاي فاقد درد نيز ممكن است در كشاله ران ديده شود. در پاره اي از موارد مخصوصا در زنان بيمار از وجود بيماري كاملا ناآگاه است. در صورتي كه بيماري تشخيص داده نشود علايم بيماري بعد از چند هفته يا چندماه از بين مي رود و بيمار فكر مي كند بهبود يافته است، كه در اين حالت بيماري سيفليس به صورت كمون باقي مي ماند و گاهي سال هاي سال اين بيماري ادامه دارد.

علايم اوليه سيفليس ممكن است بر اثر نتيجه بيماري هاي بسيار معمول بوده است.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب درمان خستگي و ناتواني جنسي/ ن. نويد/ ناشر راهيان سبز/ ص: 104