سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

با اين راه حل ها بي خوابي را درمان كنيد

5 شنبه 8 خرداد 1395
مشكل بي خوابي يكي از مسائلي است كه ممكن است باعث بروز اختلال در زندگي و بازداشتن افراد از انجام بهينه فعاليت ها گردد.

مشكل بي خوابي يكي از مسائلي است كه ممكن است باعث بروز اختلال در زندگي و بازداشتن افراد از انجام بهينه فعاليت ها گردد. يك خواب خوب و كافي مي تواند تاثير زيادي در شادابي و موفقيت داشته باشد و برعكس كم خوابي، بي خوابي و يا خواب نامناسب تاثير منفي بر عملكرد ذهني خواهد گذشت و فرد دچار اضطراب، بي حوصلگي و عصبانيت خواهد كرد.

 

درمان بي خوابي:

1. تا زماني كه خوابتان نگرفته به رختخواب نرويد. هرگاه به رختخواب رفتيد و تا بيست دقيقه بعد خوابتان نبرد از رختخواب برخيزيد و كاري انجام دهيد تا دوباره خوابتان بگيرد.

 

2. هرگاه شب هنگام از خواب بيدار شديد و ديگر نتوانستيد بخوابيد آرام باقي بمانيد و صبور باشيد. معمولا مجددا خواب به سراغتان مي آيد.

 

3.محيط اتاق خواب خود را ساكت و تاريك نگاه داريد.

 

4.ساعت خود را كوك كنيد. ساعت خود را روي يك ساعتي تنظيم كنيد و هر روز صبح بدون توجه به اين كه شب قبل چطور خوابيده ايد از خواب برخيزيد.

 

5.تنها از ملحفه و لباس خواب با پارچه نخ طبيعي استفاده كنيد.

 

6.به طور منظم ورزش كنيد تا به اندازه كافي خسته شويد.

 

7. از مصرف الكل و كافئين خودداري ورزيد.

 

8.از رختخواب تنها براي خوابيدن استفاده كنيد و نه براي مطالعه، صرف غذا و يا تماشاي تلويزيون.

 

9.بين فعاليت ها وقفه ايجاد كنيد. فاصله گذاشتن بين فعاليت هاي روزانه و آرامش و عدم فعاليت مختص شب، شما را در خوابيدن كمك خواهد كرد.

 

 

كاري ازگروه محتواي سالم باش

كتاب گنجينه سبزدرمان(4)/مهندس ميترا قاسمي/ ناشر: مرنديز/ ص37