سالم باشیم

زندگی سالم

خانه/زندگی سالم

با استرس در كودكان چگونه مقابله كنيم؟

5 دوشنبه 23 فروردين 1395
اگر احساس مي كنيد فرزند خردسال شما داراي استرس است با اقدامات زير مي توانيد به او كمك كرده و در برطرف كردن استرس و فشار عصبي ياري گر وي باشيد.

كنترل استرس در كودكان

اگر احساس مي كنيد فرزند خردسال شما داراي استرس است با اقدامات زير مي توانيد به او كمك كرده و در برطرف كردن استرس و فشار عصبي ياري گر وي باشيد.

نگذاريد او به تنهايي بار استرس را به دوش بكشد. همان گونه كه در زمان ابتلا به بيماري هاي جسماني كودك را هرگز به حال خود رها نكرده و به پرستاري و مراقبت از وي بپردازيد، در زمان ابتلا به مشكلات روحي و فشارهاي عصبي، كه گاه اهميت آن ها از مشكلات جسماني به مراتب بيشتر است، او را ياري دهيد و به رفع مشكل وي بپردازيد.

شرايط را به نحوي مهيا كنيد كه كودك با افرادي كه به آن ها اعتماد دارد صحبت كند. اين فرد غير از شما، ممكن است معلم، مشاور يا يكي از بستگان باشد.

سعي كنيد به او كمك كنيد با انجام فعاليت هايي نظير دوچرخه سواري، پياده روي، گوش دادن به موسيقي يا نوشتن يادداشت هاي روزانه فشارعصبي را در خود تسكين دهد.

هنگامي كه كودك در آرامش نسبي به سر مي برد، با او به صحبت بپردازيد تا راه حلي را براي مشكلي پيدا شود كه باعث استرس او شده است.

سعي كنيد كه احساسات او را مثبت نگه داريد و در مقابل او تا حد امكان از گفتگو درباره مسايل تنش زا و اضطراب آور خودداري كنيد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب گنجينه سبز درمان 4/ مهندس ميترا قاسمي/ ناشر: مرنديز/ ص 62