سالم باشیم

سلامت پوست

خانه/سلامت پوست

اگزماي خشك زمستاني

5 چهار شنبه 9 تير 1395
خارش زمستاني عبارت است از پوست بسيار خشك كه ترك مي خورد، شكاف برمي دارد و ملتهب مي شود

خارش زمستاني عبارت است از پوست بسيار خشك كه ترك مي خورد، شكاف برمي دارد و ملتهب مي شود. اين اختلال در زمستان شايع است و مسري نيست. مي تواند در پوست هرجاي بدن ظاهر شود ولي در اندام هاي تحتاني شايع تر است.

 

علايم شايع:

1. پلاك ها باعث خارش و سوزش مي گردند.

2. پلاك ها معمولا نم پس نمي دهند و پوسته پوسته نمي شوند.

3. قرمزي در ترك ها و شكاف هايي كه سطح پلاك را قطع مي كنند، بارزتر است.

 

علل بيماري:

ناكافي بودن چربي روي سطح پوست كه اجازه مي دهد آب از طريق پوست تبخير شود.

سلول هاي پوست چنان كوچك مي شوند كه جزاير سلولي شروع به جداشدن مي كنند و باعث ايجاد ترك و شكاف مي گردند. چربي پوست با سالخوردگي، حمام كردن بيش از حد و ماليدن بيش از حد پوست كاهش مي يابد.

عوامل افزايش دهنده خطر:

محيط داراي رطوبت كم به ويژه در منازلي كه در زمستان با پنكه هاي هواي داغ گرم مي شوند.

پيشگيري:

از دست رفتن آب از طريق پوست را كاهش دهيد.

تعداد و طول مدت حمام كردن يا دوش گرفتن را كاهش دهيد، از آب سرد استفاده كنيد.

در مصرف صابون صرفه جويي كنيد.

پوست را به جاي ماليدن با نوازش خشك كنيد.

قبل از ملتهب شدن پوست نواحي خشك، از نرم كننده هاي پوست براي پوست خشك استفاده كنيد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب تشخيص به موقع بيماري هاي پوست، صورت و مو/ بهزاد خراد/ ناشر: زرقلم/ ص: 94