سالم باشیم

سلامت پوست

خانه/سلامت پوست

اگزما و انواع آن

5 سه شنبه 14 ارديبهشت 1395
اگزما و درمان در اكثر منابع مترادف هم به كار مي روند. اگزما شامل طيفي از بيماري ها است كه ويژگي همه آن ها واكنش ميكروواسكولر پوست مي باشد.

يك گروه از بيماري هاي شايع مي باشند كه پزشك در مطب با آن ها برخورد دارد. كلمه اگزما و درمان در اكثر منابع مترادف هم به كار مي روند. اگزما شامل طيفي از بيماري ها است كه ويژگي همه آن ها واكنش ميكروواسكولر پوست مي باشد. هركدام از انواع اگزماها نماي كلينيكي خاص خود را دارد ولي يك ويژگي مشترك وجود خارش در همه آن ها است كه ممكن است خفيف يا شديد باشد. اگزما از نطر باليني به نوع حاد و مزمن تقسيم مي شود. تقسيم بندي ديگر اگزما شامل مرطوب و خشك مي باشد كه در حقيقت نوع حاد همان نوع مرطوب و نوع مزمن همان نوع خشك است.

 

انواع اگزما

اندوژن: اتوپيك درماتست، سبوريك درماتيت، انولار، پمفوليكس

اگزوژن: تماسي، حساس به نور

 

نوع خاصي از اگزما؛ اگزماي سكه اي:

يك بيماري پوستي نسبتا شايع و خارش دار است. بيشتر در افراد جوان و ميانه سال ايجاد مي گردد. ويژگي مهم آن وجود ضايعات گرد به قطر 2 تا 5 سانتي متر مي باشد. عمدتا در پشت دست ها، سطوح بازوها، ساق پاها و ناحيه سرين ديده مي شود.

شكل باليني:

به شكل پلاك يا پاچ هاي گرد و سكه مانند با حاشيه نسبتا مشخص مختصر قرمز كه بر سطح آن وزيكول هاي ظريف و ريز و به ندرت پاسچول ديده مي شود.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب راهنماي عملي تشخيص و درمان بيماري هاي پوست/ دكتر محمدعلي ماپار/ ناشر: طبيب/ ص 51