سالم باشیم

زناشویی

خانه/زناشویی

اين رفتار اشتباه در زندگي مشترك ممنوع

5 يکشنبه 13 دي 1394
زندگي زناشويي با عشق و دوست‌داشتن فراوان آغاز مي‌شود و ممكن است در طول زندگي با انجام اشتباهاتي اين عشق به نفرت تبديل شود.

زندگي زناشويي با عشق و دوست‌داشتن فراوان آغاز مي‌شود و ممكن است در طول زندگي با انجام اشتباهاتي اين عشق به نفرت تبديل شود.

يك‌سري از اشتباهاتي كه باعث ايجاد اين نفرت در زندگي زناشويي مي‌شود، مربوط به عدم آشنايي با حوزه‌ها و حريم‌ شخصي طرفين است. ازدواج برده‌داري نيست، بلكه رابطه‌اي عاشقانه است كه ريشه در ثبات و استقلال ‌رأي و حق اظهارنظر طرفين در تصميمات مشترك دارد. به همسرتان اجازه دهيد به شما نه بگويد. به بهانه دوست‌داشتن سعي نكنيد دايم همسر خود را كنترل كنيد، چراكه كنترل زياد عشقي به‌دنبال نخواهد داشت و گاه فقط موجب تنفر مي‌شود.

عشق و نفرت

حريم شخصي؛ فضا، محدوده و حيطه شخصي و محرمانه‌اي است كه مديريت و مسئوليت آن به خود فرد مربوط مي‌شود و ديگران حق مداخله و اعمال نفوذ در آن را ندارند. شايد برخي به اين مهم توجه نداشته باشند كه در روابط اجتماعي به‌خصوص روابط زناشويي، بين زوجين بايد حريم وجود داشته باشد.

توجه به اين مسئله ضروري است كه در روابط هم مالكيت بسيار مهم است، به اين معنا كه اگر در رابطه خود با ديگران حد و مرز‌ها را بشناسيم، مي‌توانيم درك كنيم چه‌ كسي مالك كدام احساس، نگرش و رفتار است. به‌ طور خاص در رابطه‌اي مانند ازدواج لازم است هر همسري حريم خودش را تشخيص دهد و مطابق آن رفتار كند. اطاعت از حد و مرز در چنين رابطه‌اي، مساوات برقرار كرده و رابطه دو نفر را متوازن مي‌كند.

حريم شخصي در زندگي مشترك

به‌ طور معمول، يكي از موقعيت‌هايي كه حريم شخصي افراد در آن دچار آسيب مي‌شود، زندگي زناشويي است. بسياري از زوجين، به‌ دليل ناآگاه بودن از حريم خانواده يا اهميت‌ ندادن به آن، زندگي‌مشترك را به‌ خطر مي‌اندازند. در ادامه به برخي از مهمترين موارد در اين زمينه مي‌پردازيم.

همسايه عزيز و حريم‌خصوصي

زندگي خانوادگي، شخصي و جزئي از حريم فرد است. در اينجا منظور، روابط و تعاملات اعضاي يك خانواده بين والدين و فرزندان و برعكس است و ديگر افراد به صرف دوست خانوادگي، همسايه و همكار حق واردشدن به اين حريم را جز در موارد خاص ندارند.

از كار هم سر درنياوريد

همسران عنان و اختيار طرف مقابل را به‌ طور كامل در دست نخواهند داشت. يكي از برداشت‌هاي اشتباه در زندگي مشترك اين است كه همسر بايد اختياردار كامل زندگي باشد و هرچه مي‌گويد طرف‌ مقابل هم بايد بدون چون و چرا بپذيرد.

سرك‌ كشيدن در روابط همسر با خانواده‌اش

روابط همسر با خانواده‌اش جزيي از حريم‌ شخصي اوست. ارتباط هريك از همسران با اعضاي خانواده يا فاميل وي تا زماني كه مشكلي در حريم زندگي مشترك ايجاد نكند، حريم شخصي فرد است. بنابراين تا جايي كه ممكن است، هريك از طرفين بايد سعي كنند درگيري مستقيم با اعضاي خانواده اصلي يا فاميل همسر نداشته باشند.

حد و مرز زندگي مشترك

گاهي مخالفت در برابر مرزها در زندگي زناشويي علت‌هاي مختلفي دارد...

فرد با داشتن حد و حدود، احساس آزار مي‌كند. چنين فردي، داشتن هر نوع محدوديتي را غيرمنطقي، غيرمنصفانه و آزاردهنده مي‌داند و نسبت به آن احساس خوبي ندارد. بنابراين، زماني كه همسرش از او مي‌خواهد «نه» او را محترم بشمارد، او درك نمي‌كند كه اين حق همسر اوست بلكه احساس مي‌كند همسرش از او تنفر دارد.

عدم مسئوليت‌پذيري

بي‌مسئوليتي، يكي از علت‌هاي مهم مخالفت با حدومرز‌هاست. برخي همسران خود را چندان مسئول رفتارشان نمي‌دانند و تصور مي‌كنند، بايد بتوانند هركاري كه مي‌خواهند انجام دهند و در برابر كسي هم پاسخگو نيستند. براي مثال ممكن است مردي آدم خوبي باشد، اما به دليل بي‌مسئوليتي نان‌آور خوبي نباشد يا دايم شغل خود را تغيير دهد.

كنترل‌كردن، بهانه‌اي براي ورود

كنترل‌كردن همسر نيز يكي از دلايلي است كه مانع مي‌شود فرد در زندگي مشترك به حريم‌ها احترام بگذارد. اين همسران سعي مي‌كنند، همسرشان را كنترل كنند، فريب دهند و بر او مسلط شوند. او قادر به درك اين مسئله نيست كه همسرش احساس، افكار و رفتار مستقل خود را دارد و هميشه تلاش مي‌كند آزادي مشروع همسرش را نفي كند يا به حداقل برساند.

آزادي كه به‌ خطر مي‌افتد

گاهي هم فرد احساس مي‌كند با پذيرفتن حد و مرز، آزادي‌اش به‌خطر مي‌افتد و به همين دليل، مرزها را رعايت نمي‌كند و با هر محدوديتي مخالف است. حدومرز داشتن به او احساس بيچارگي و آسيب‌پذيري مي‌دهد. معمولاً پسراني كه در خانواده‌هاي سختگير بزرگ شده‌اند، به همسراني مخالف حد و مرز تبديل مي‌شوند.

رازدار باشيد

هرگز بر اين تصور نباشيد كه مرزگذاري در رابطه يعني به ديگران بي‌اعتماد و بدبين بوده و دايم منتظر باشيد كه مچ‌گيري كنيد و افراد را به‌ خاطر نقاط‌ ضعف آنان كنار بگذاريد.

درباره افراد شناخت پيدا كنيد

صميمي‌شدن با ديگران مستلزم اين است كه ابتدا آنها را بشناسيد. چنين‌ چيزي به اين معناست كه ظاهربين نباشيد و براساس ظاهر افراد قضاوت نكنيد.

رازدار خود باشيد

اگر در زندگي‌تان تجاربي داشته‌ايد كه مايل نيستيد افشا شود، آن را پيش خود نگه داريد و با كسي مطرح نكنيد.

روابط دوستانه خود را درجه‌بندي كنيد

هر فردي در زندگي خود دوستان زيادي دارد، ممكن است با برخي راحت‌تر و با برخي ديگر ارتباط رسمي داشته باشد. جايگاه هر فرد را درنظر بگيريد و متناسب با جايگاه وي با او رفتار كنيد.

به دور خود ديوار نكشيد

مرزبندي و حفظ حريم شخصي به اين معنا نيست كه دور خود ديوار بكشيد و از نزديك‌ شدن به ديگران اجتناب كنيد. ياد بگيريد به جاي حصار كشيدن در روابط تان حساب شده و سنجيده عمل كنيد.

 

منبع: سلامت نيوز