سالم باشیم

تناسب اندام

خانه/تناسب اندام

ايروبيك چگونه, چند نوبت و چه مدت؟

5 چهار شنبه 27 آبان 1394
اگر هدف اصلي شما از تمرين ايروبيك از دست دادن چربي و وزن اضافي باشد، 6 يا 7 نوبت در هفته كه تقريبا معادل روزي يك مرتبه است، مي تواند تاثير بالقوه اي روي اندام شما داشته باشد و شما را به وزن مطلوبتان برساند

به طور كلي تعداد دفعات مطلوب و معمول انجام اين تمرينات حداقل  2 بار در طول هفته است. در شرايط ايده آل و نرمال انجام حداقل 2 بار در هفته اين تمرينات به شما اين فرصت را خواهد داد تا تناسب اندام خود را حفظ كرده و از آمادگي جسماني خوبي برخوردار باشيد اما به عقيده كارشناسان و فيزيولوژيست ها انجام 3 تا 5 نوبت تمرينات در طول هفته بهتر و موثرترخواهد بود.  در مجموع آنچه در انجام اين تمرينات حائز اهميت است افزايش مدت زمان انجام حركات، استمرار و تكرار و بالا بردن ميزان دشواري تمرينات مي باشد.

كاهش چربي و وزن اضافي

اگر هدف اصلي شما از تمرين ايروبيك  از دست دادن چربي و وزن اضافي باشد، 6 يا 7 نوبت در هفته كه تقريبا معادل روزي يك مرتبه است، مي تواند تاثير بالقوه اي روي اندام شما داشته باشد و شما را به وزن مطلوبتان برساند. در مجموع آنچه در انجام اين تمرينات حائز اهميت است افزايش مدت زمان انجام حركات، استمرار و تكرار و بالا بردن ميزان دشواري تمرينات مي باشد. مخصوصا اگر در شرايط جسماني مناسبي نيستيد، وزن اضافي داريد، سالخورده ايد و يا در دوران بهبودي از مصدوميت و سپري كردن دوران نقاهت هستيد، اين تمرينات برايتان بسيار مفيد خواهد بود.

گرم كردن بدن

با حركات و نرمش هايي خيلي نرم و آرام در كمال آرامش خودتان را گرم كنيد، همين نرمش ها باعث مي شوند تا اگر مشكل جسماني داريد ناراحتي و دردتان كاهش پيدا كند و كم كم بهبود پيدا كنند. گرم كردن و آماده كردن بدن براي تمرينات ايروبيك با انجام نرمش هايي سبك و در سطوح ساده اي از تمرينات كششي به مدت 2 تا 10 دقيقه به شما كمك ويژه اي خواهد كرد اما به ياد داشته باشيد كه نبايد به طور ناگهاني در طول انجام تمرينات، آنها را متوقف كنيد چرا كه ممكن است دچار مشكل شويد.

تصورات غلط

اين تصور غلط كه تمرينات ايروبيك ماهيچه ها را سفت وعضلاني مي كند بسيار طبيعي است اما واقعيتش اين است كه انجام اين تمرينات تاثير بسيار كمي در سفت كردن ماهيچه ها دارد. در تمرينات معمولي ايروبيك ماهيچه هايي كه در بدن بيش از سايرين فعاليت مي كنند صدها حركت ماهيچه اي را به طور متناوب تكرار مي نمايند، بدون اينكه در مقابل اين تمرينات مقاومتي نشان دهند.

در صورتي كه بخواهيد ماهيچه ها و عضلا تتان محكم و سفت شوند تمرينات وزنه تاثير قابل توجهي خواهند داشت. برداشت غلط ديگر در اين مورد اين است كه اغلب تصور مي كنند با انجام تمرينات ايروبيك در تعداد دفعات محدود و زمان نرمال مي توانند چربي اضافي و وزن زيادي خود را به سرعت كاهش دهند! در صورتي كه اين تصور صحت ندارد و افراد براي كاهش وزن اضافي بدن بايد با برنامه اي ويژه به فعاليت بپردازند. اگر هدف شما از ايروبيك رسيدن به يك تعادل و بالانس جسماني و بالا بردن درصد سلامتي و داشتن روحيه خوب است، تنها راه تاثيرگذار و موثر در اين امر انجام مرتب و هميشگي تمرينات اين رشته مي باشد.

هدف اصلي شما از انجام ايروبيك

اما اگر هدف شما از ايروبيك رسيدن به يك تعادل و بالانس جسماني و بالا بردن درصد سلامتي و داشتن روحيه خوب است، بايد به خاطر داشته باشيد كه تنها راه تاثيرگذار و موثر در اين امر انجام مرتب و هميشگي تمرينات ايروبيك مي باشد. حتي اگر اين تمرينات از حركات كششي بسيار طي مدت زمان كوتاهي برخودار باشند. سعي كنيد از ورزش ايروبيك لذت ببريد و تمريناتش را آسان بگيريد تا در طول يك مدت زمان مشخص تاثيراتش را ببينيد. از آنجاييكه عمده تمرينات ايروبيكي روي تكرار حركات تاكيد دارد، به همين جهت نياز چنداني به تمركز كامل ندارد (هرچند توجه و تمركز كافي از لحاظ تكنيكي در انجام هر ورزشي مهم است)  اما به هر حال خواندن و گوش كردن به موزيكها و نوارهاي آموزشي، تماشاي برنامه هاي تلويزيوني ايده جالبي براي يادگيري بهتر تمرينات ايروبيك است.

نكات مهم
تمرينات خود را اعم از مدت زمان انجام و درجه سختي و آساني اش را يادداشت كنيد زيرا اين شيوه خوبي است كه در طول يك دوره تمريني بفهميد چقدر به آمادگي بدني و جسماني رسيده ايد. فراموش نكنيد كه مشاهده اين پيشرفت ها شما را علاقه مند و پر انگيز به ايروبيك نگاه مي دارد.

 

منبع: بيتوته