سالم باشیم

تناسب اندام

خانه/تناسب اندام

ايروبيك و جلوگيري از پوكي استخوان

5 دوشنبه 4 آبان 1394
هنگامي كه فعاليت قدرتي انجام مي دهيد، فشار نسبتا زيادي بر روي استخوان هاي بدنتان وارد مي شود كه اين امر موجب بهبود عمل كلسيم سازي در استخوان ها مي شود. به اين ترتيب از پوكي استخوان جلوگيري به عمل مي آيد.

پژوهشگران بر اين باورند كه انجام فعاليت هاي قدرتي، بهترين راه براي جلوگيري از پوكي استخوان است.

هنگامي كه فعاليت قدرتي انجام مي دهيد، فشار نسبتا زيادي بر روي استخوان هاي بدنتان وارد مي شود كه اين امر موجب بهبود عمل كلسيم سازي در استخوان ها مي شود. به اين ترتيب از پوكي استخوان جلوگيري به عمل مي آيد. به همين دليل است كه همواره به منظور حفظ سلامتي و تندرستي ورزشكار، فعاليت هاي قدرتي يعني استفاده از دمبل و وزنه هاي سبك، چوب، كش و استفاده از وزن بدن، جزء لاينفك تمرين هاي روزمره ايروبيك است.

با توجه به نكات ياد شده پيشنهاد مي شود تمرين هاي ايروبيكي را آرام شروع كنيد و به تدريج شدت تمرين را بيشتر كرده و دوباره آن را كاهش دهيد. اجازه دهيد كه پاها و مچ به اندازه كافي گرم شوند و در سه دقيقه اول شروع تمرين از انجام حركات پرشي مانند حركات پروانه، كه مستلزم بلند شدن هر دو پا از زمين است، خودداري كنيد. حركات شديد و پرشي محدوده حركتي بزرگ تري دارند و در انجام آنها از هر دو دست و پاها استفاده مي شود.

در چنين حركت هايي، عضلات نيازي به اكسيژن بيشتري دارند و براي اينكه ضربان قلب، حالت نسبتا يكنواختي داشته باشد، بهتر است اين حركات شديد را همراه با حركات آرام تري انجام داده و در سه دقيقه اول ايروبيك از انجام آنها خودداري كنيد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب ايروبيك، آموزش – فوايد آن/ كورش ويسي/ ناشر: بامداد كتاب/ ص20