سالم باشیم

تغذیه و رژیم

خانه/تغذیه و رژیم

اهميت مصرف به اندازه آب در طول روز

5 يکشنبه 2 اسفند 1394
زنان در روز به مقدار كمتري آب نسبت به مردان نيازمندند. ما روزانه مقدار1.5 ليتر آب را از طريق عرق كردن، ادرار، نفس كشيدن و مدفئع از دست مي دهيم

زنان در روز به مقدار كمتري آب نسبت به مردان نيازمندند. ما روزانه مقدار1.5 ليتر آب را از طريق عرق كردن، ادرار، نفس كشيدن و مدفوع از دست مي دهيم. اختلاف زيادي بر سر اين موضوع است كه براي رساندن بهينه آب به بدنمان تنها بايد آب بنوشيم يا هر مايع ديگري هم اين كار را انجام خواهد داد. به طور قطع اين حقيقت وجود دارد كه ما بخش زيادي از آب بدنمان را (حدود 20درصد) از طريق مواد غذايي به دست مي آوريم. اين هم حقيقت دارد كه اگر كسي چند گالن قهوه بنوشد و اصلا آب ننوشد هم از پاي در نمي آيد. اما اين مطلب كه آيا اين نوشيدني هاي رنگارنگ به بدن اجازه خواهند داد كه در سطح بهينه خود عمل كند يا نه؟ هنوز جاي بحث دارد. از طرف ديگر حقيقت مسلم اين است كه ما طي دوران تكامل تنها آب نوشيده ايم و آب مايعي است كه بدن ما در اين ساليان به آن عادت كرده است.بسياري مردم بر اين باور تاكيد دارند كه با افزايش ميزان آب مصرفي خود به 1.5 ليتر تا 2 ليتر بسياري از عوارض آن ها از مفاصل صدادار تا سردرد و عارضه هاي پوستي به كلي مرتفع شده است. افرادي كه بيش از همه در خطر كمبود شديد آب قرار دارند، آن هايي هستند كه به اسهال و استفراغ متلا مي شوند. در هر كدام از اين موارد اگر عارضه شديد باشد تنها خوردن آب كافي نخواهد بود و نياز به درمان هاي آب رساني است. افراد مسني كه در بيمارستان ها بستري اند كودكاني كه ورزش هاي بسيار پرتحرك انجام مي دهند و كساني كه به سرعت از آب و هواي نوع سرد به آب و هواي نوع گرم وارد شده اند مي توانند از اين گروه باشند. تحقيقات نشان داده است كه اگر سطح آب مصرفي كودكان را بالا نگه درايم، تمركز آن ها در مدرسه بيشتر خواهد بود. درحالي كه احساس تشنگي در بيشتر افراد نشانه ي خوبي براي اعلام كمبود آب بدن است. اگر بچه ها حواسشان به مشغوليت هاي ديگري باشد، احساس تشنگي را ناديده خواهند گرفت. افرادي كه دچار يبوست مي شوند حتما بايد آب بيشتري بنوشند.

مفيد براي: آب رساني، يبوست، تمركز، ورزش

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب راهنماي درمان با غذا/ دكتر سوزانا اليوير/ مترجم: ر. عليزاده/ ناشر: پيك فرهنگ/ص 108