سالم باشیم

تناسب اندام

خانه/تناسب اندام

اهميت ايروبيك نسبت به ساير ورزش ها

5 پنج شنبه 30 مهر 1394
اكثر افراد تصور مي كنند كه ايروبيك ورزشي انفرادي مثل دويدن و شنا كردن است ولي ايروبيك يك ورزش گروهي است كه كار هوازي انجام مي دهد. به طوري كه باعث توسعه بيشتر فاكتورهاي آمادگي جسماني در انسان مي شود مثل قدرت، استقامت، انعطاف پذيري، هماهنگي، چابكي، تعادل، توازن، عكس العمل و غيره

اكثر افراد تصور مي كنند كه ايروبيك ورزشي انفرادي مثل دويدن و شنا كردن است ولي ايروبيك يك ورزش گروهي است كه كار هوازي انجام مي دهد. به طوري كه باعث توسعه بيشتر فاكتورهاي آمادگي جسماني در انسان مي شود مثل قدرت، استقامت، انعطاف پذيري، هماهنگي، چابكي، تعادل، توازن، عكس العمل و غيره. ايروبيك باعث مي شود كه اين فاكتورها در بدن انسان زياد شود و شخصي كه درصد بالايي از اين فاكتورها را داشته باشد، مي توانيم بگوييم از آمادگي جسماني مطلوبي برخوردار است.

در اين ورزش حضور ذهن تقويت مي شود يعني در اصل حافظه را ورزش مي دهيم و از افسردگي جلوگيري مي كند و باعث مي شود تا روحيه خيلي خوبي بعد از انجام اين ورزش پيدا كنيم.

ورزش ايروبيك براي همه گروه هاي سني حتي سالمندان، كودكان و زنان باردار نيز مناسب است. علت اينكه مي گويند اين ورزش حافظه را تقويت مي كند به خاطر اين است كه از يكسري حركات تركيبي تشكيل شده كه با موزيك همراه است و چون ورزشكاران بايد حركات را به ذهن بسپارند، ناخودآگاه فكرشان مشغول حفظ اين حركات مي شود و ذهن و حافظه را تقويت مي كند.

زنان باردار چگونه مي توانند ورزش ايروبيك را انجام دهند؟

زنان باردار با مشورت پزشك مي توانند اين ورزش را انجام دهند، به خصوص كساني كه قبل از دوران بارداري ورزش ايروبيك را مي خواهند انجام بدهند. در اين دوران نيز به راحتي مي توانند آن را انجام دهند به شرطي كه نكات ايمني مربوط به دوران بارداري را رعايت كنند.

مانند عدم جهش و پرش، عدم چرخشي كه شدت آن بالا باشد و غيره. اين افراد مي توانند حركات پايه اي ايروبيك مثل راه رفتن، در جا زدن و حركات كششي و حركاتي كه در كلاس هاي آموزشي ارائه مي شود، را انجام دهند. سالني كه در آن اين ورزش انجام مي شود بايد از هواي مناسبي برخوردار باشد.

زنان باردار مي توانند زير نظر مربي مخصوص از دستگاه هاي بدنسازي استفاده كرده و كارهاي قدرتي انجام بدهند. اگر اين اصول را رعايت كنند، اين ورزش باعث مي شود كه افسردگي اي كه بسياري از زنان پس از بارداري به آن مبتلا مي شوند، از بين رفته و وضع حمل راحتي داشته باشند.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب ايروبيك، آموزش – فوايد آن/ كورش ويسي/ ناشر: بامداد كتاب/ ص21