سالم باشیم

تغذیه و رژیم

خانه/تغذیه و رژیم

انواع چاي و خواص آن ها

5 يکشنبه 31 مرداد 1395
چاي نعناع (طبيعت گرم) خواص: لطيف كننده خون، مفرح و مقوي قلب، مسكن ناراحتي هاي گوارشي، كمك به هضم غذا، مقوي اعصاب، معده، بادشكن، اشتهاآور

چاي زعفران (طبيعت گرم)

خواص: مصلح عفونت بلغمي، محرك نيروي جنسي و قواي مغزي، مفرح، نشاط آور، خنده آور، ادرار آور، خلط آور، آرامبخش، مقوي كبد و جهاز تنفسي، آشاميدن يك مثقال آن جهت تسريع در زايمان، تسكين آسم و سياه سرفه، ضدسرفه، حساسيت و كرم خوردگي دندان.

چاي نعناع (طبيعت گرم)

خواص: لطيف كننده خون، مفرح و مقوي قلب، مسكن ناراحتي هاي گوارشي، كمك به هضم غذا، مقوي اعصاب، معده، بادشكن، اشتهاآور، دفع صفرا، پاكسازي و تقويت كبد و طحال، براي سرماخوردگي و بيماري هاي حلق و گلو ( از پونه قوي تر است) ضد نفخ، سكسكه، تهوع، اسهال، دل پيچه، بواسير، درد شكم و تب

چاي پونه (طبع گرم و خشك)

خواص: قوي ترين انتي بيوتيك، بادشكن، رقيق كننذه خون، رقيق كننده خون، ادرار آور، خلط آور، صفرابر، انرژي زا، بسيار مفيد براي درد سينه و آزاد كردن اخلاط، تقويت معده، قلب، جهاز هاضمه، ضدتب، سرفه، حساسيت، نفخ، نقرس، سكسكه، آشفتگي ، دل بهم خوردگي، خستگي، مفيد جهت به تاخير انداختن عادات ماهيانه

چاي بابونه (ديم آن گرم و خشك)

خواص: آرام بخش اعصاب، مغز، معده، روده و تقويت آنها، افزايش شير مادر، آشتها آور، ادرار آور قوي، ضد تب و لزر، انگل، يبوست، سردردف سنگ مثانه، بلغم و ضفرا

 

 

كاري از گروه محتواي ساالم باش

كتاب طب سنتي اسلامي/ مهدي برزو/ ناشر: ابتكار دانش/ ص: 175