سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

انواع ميگرن و نشانه هاي آن

5 دوشنبه 6 ارديبهشت 1395
به غير از ميگرن معمولي و ميگرن با پيش درآمد عصبي انواع ديگري از ميگرن نيز وجود دارد كه شيوع كمتري دارند

 به غير از ميگرن معمولي و ميگرن با پيش درآمد عصبي انواع ديگري از ميگرن نيز وجود دارد كه شيوع كمتري دارند. در زير برخي از اين نكته ها نام برده مي شوند:

ميگرن با فلج چشم: در اين نوع ميگرن كه بيشتر در كودكان ديده مي شود، ابتدا سردرد يكطرفه ضربان دار در اطراف چشم ايجاد شده و بعد از يكي دو روز با كاهش درد، فلج حركات چشم ايجاد مي شود.

ميگرن شبكيه اي: در اين نوع ميگرن بدنبال سردرد بينايي يك چشم به شدت كاهش پيدا مي كند و در معاينه چشم خونريزي بر روي شبكيه چشم مشاهده مي شود.

ميگرن قاعده اي: در اين نوع ميگرن، بيمار دچار تاري ديد يا نابينايي هر دو چشم
، احساس گزگز و سوزن سوزن شدن دور لب ها، صورت، دست و پا، سرگيجه و عدم تعادل و حالت گيجي، منگي، كاهش سطح هوشياري و اغما مي شود.

سرگيجه هاي دوره اي: سرگيجه هاي دوره اي يكي از حالاتي است كه بيشتر در كودكان ميگرني رخ مي دهد مشكل اصلي در تشخيص اين نوع ميگرن در اين است كه ممكن است شكايت سردرد وجود نداشته باشد و كودك فقط دچار عدم تعادل و سرگيجه و تهوع و استفراغ مكرر باشد.

ميگرن پايدار: معمولا مدت زمان سردرد ميگرن كمتر از 72 ساعت است، اما گاهي اوقات سردرد در ظرف اين مدت فروكش نكرده و بيش از يك هفته طول مي كشد كه به اين حالت ميگرن پايدار مي گويند.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب سردرد/ دكتر جواد عاملي، دكتر هما سليمانيان/ ناشر: انريشمند/ ص 22