سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

انواع سردرد و نشانه هاي آن

5 چهار شنبه 15 ارديبهشت 1395
در سردردي كه براي اولين بار و بطور ناگهاني و ظرف چند دقيقه شروع شده و حداكثر شدت خود رسيده باشد بايد علل بدخيم مورد بررسي قرار گيرد

انواع سردردها بسيار متنوع است و تمام آنها را نمي توان به تفصيل در اينجا بيان كرد، اما براي راهنمايي، علايمي كه به نفع علل بدخيم سردرد هستند در اين جا بيان مي شود، در صورت وجود يك يا چند مورد از علائم زير لازم است براي انجام معاينه و بررسي بيشتر به پزشك مراجعه شود. لازم به يادآوري است كه علائم زير نشانه قطعي بدخيم بودن سردرد نيستند و نبايد با مشاهده يكي از اين علائم نگران و مضطرب شد و نگران شد. بلكه در اغلب اين موارد نيز عامل سردرد علل معمولي است، اما به دليل اهميت تشخيص به موقع سردرد هاي بدخيم بايد به آنها توجه كرد.

1. در سردردي كه براي اولين بار و بطور ناگهاني و ظرف چند دقيقه شروع شده و حداكثر شدت خود رسيده باشد بايد علل بدخيم مورد بررسي قرار گيرد. سردردهاي ميگرني و خوشه اي نيز ممكن است شروع ناگهاني داشته باشند، اما سابقه حملات مشابه قبلي به تشخيص كمكم مي كند. تشخيص اولين حملات سردرد ميگرني معمولات مشكل است، اما بعذا كه سردرد تكرار مي شود، تشخيص راحت تر مي شود. بطور كلي سردرد شديدي كه بدون سابقه قبلي و بطور ناگهاني شروع شده است نيازمند بررسي پزشكي است.

2. همراهي تب و سردرد احتمال بيماري هاي عفوني را مطرذح مي سازد، بخصوص اگر تب و سردرد با درد و سفتي گردن همراه باشد، احتمال مننژيت مطرح مي شود.

3. اگر به دنبال سردرد حالت گيجي و منگي، خواب آلودگي و يا بيهوشي رخ دهد، احتمال علل بدخيم را مطرح مي سازد.

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب سردرد/ دكتر جواد عاملي، دكتر هما سليمانيان/ ناشر: انريشمند/ ص 85