سالم باشیم

بهداشت و درمان

خانه/بهداشت و درمان

انواع روغن و روش هاي مصرف

5 دوشنبه 28 تير 1395
روغن يا مواد چربي اهميت به سزايي در تغذيه انسان دارد، به علاوه براي تهيه هر قسم خوراك و سالاد ما احتياج به مصرف روغن داريم

روغن يا مواد چربي اهميت به سزايي در تغذيه انسان دارد، به علاوه براي تهيه هر قسم خوراك و سالاد ما احتياج به مصرف روغن داريم، به خصوص اين كه داراي ويتامين زياد است ولي بايد دانست چگونه آن را مصرف كرد و چه طور پخت و به چه نحو مصرف نمود.

 

انواع روغن و روش هاي استفاده:

روغن ابودلدلك:

تركيب: كافور 75گرم- آمونياك 30گرم- اسانس روباب 20گرم- اسانس مانت 20گرم- اسانس تيمول 5گرم- الكل 90درجه 100گرم

طرز استفاده: روغن ابودلدلك از مخلوط مواد مزبور با يكديگر حاصل مي شود و مورد استفاده درماني قرار مي گيرد.

روغن ارزن:

طرز استفاده: مقداري ارزن را آسياب نموده و در روغن زيتون تصفيه شده بريزيد و به مدت 20دقيقه به جوشانيد و بعد از صافي عبور دهيد.

موارد استفاده:

اين روغن در معالجه بواسير از طريق مالش بر موضع، مورد استفاده قرار مي گيرد.

روغن اوكاليپتوس:

از روغن اوكاليپتوس مي توان در التيام سوختگي و رفع گلودرد استفاده نمود و براي تسكين سياتيك مي توان روغن اوكاليپتوس را با روغن زيتون مخلوط نموده و بر موضع بماليد و به خوبي مالش دهيد.

روغن بادام:

براي تهيه روغن بادام، مغز بادام را پس از خشك كردن و عاري نمودن از گرد و غبار در آسياب خرد مي كنند و پس از آن كه به صورت خمير درآمد، در دستگاه هاي فشار قرار داده، روغن آن را استخراج مي نمايد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب تشخيص به موقع بيماري هاي پوست، صورت و مو/ بهزاد خراد/ ناشر: زرقلم/ ص: 288