سالم باشیم

تغذیه و رژیم

خانه/تغذیه و رژیم

انواع حبوبات غلات و مزاج آن ها

5 پنج شنبه 11 شهريور 1395
حبوبات, مزاج حبوبات, غلات, انواع غلات, غلات و مزاج آن ها, انواع حبوبات و مزاج ان ها, مزاج حبوبات, سالم باش

صحيح ترين روش استفاده از حبوبات تركيب آن ها با يكديگر به نسبت درست است. بهترين روش طبخ حبوبات استفاده از آرام پز و يا پخت با حرارت كم است.

برنج

در طبيعت آن اختلاف نظر وجود داشته بعضي آن را گرم و بعضي سرد و بعضي معتدل دانسته ولي در درجه دوم خشك بودن آن اتفاق نظر دارد و بعضي مركب القوي دانسته اند زيرا اگر در آب بجوشانند و آبكش كنند و چلو بپزند، جرم آن درجه اول سرد و آب آن اول گرم مي باشد اما اگر كته و يا دم پختك كنند مايل به گرمي مي باشد. توليد كننده خلط صالح و خواب خاي خوب بوده، در درمان پيچش شكم و زخم روده، اسهال خوني، اختناق رحم، امراض كليه و مثانه نافع است. خوردن برنج با شير و شكر كثيرالغذا بوده و محرك نيروي جنسي و چاق كننده مي باشد. خوردن آن با دوغ تازه و سماق، تسكين دهنده حرارت و تشنگي و درمان اسهال صفراوي است.

 

جو

جو تسكين دهنده صفرا و خون و عطش مي باشد. جو را بو داده تا حدي كه نه خام باشد و نه بسوزد، بعد يك مرتبه با آب گرم و يك مرتبه با آب سرد بشوييد، سپس خشك كرده و آرد و الك نماييد.

هضم نان جو راحت تر از نان برنج بوده و سرد مي باشد. به دليل چسبندگي به معده و روده، در درمان اسهال و تب هاي گرم كه با ضعف معده همراه نباشد مفيد است و در سرد مزاجان باعث كوليت مي شود.

عدس

قابض، ديرهضم، نفاخ، غليظ كننده خون و مانع حركت آن در مويرگ ها مي شود، توليد خون سوداوي كرده، موجب ديدن خواب هاي مشوش و ضعف بينايي مي شود. پختن آن با سركه تقويت كننده معده و از بين برنده نفخ آن است.

گندم

بهترين غذاي افراد معتدل المزاج بوده و غذائيت آن زياد و چاق كننده بدن و نيروبخش است ولي موجب انسداد شده و براي كساني كه در رگ هاي بدن و دل و كبد و معده تنگي دارند مضر مي باشد.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب تغذيه در طب ايراني اسلامي/ دكتر غلامرضا كردافشاري/ ناشر: نسل نيكان/ ص: 65