سالم باشیم

سلامت پوست

خانه/سلامت پوست

انواع اگزما و علايم ان

5 يکشنبه 13 تير 1395
از انواع اگزما شامل اگزماي تماسي، اتوپيك و سبورئيك درماتيت مي باشد كه تا حدودي عوامل خارجي در تشديد و تضعيف آن موثر است.

● انواع اگزما كدام اند؟

از انواع اگزما شامل اگزماي تماسي، اتوپيك و سبورئيك درماتيت مي باشد كه تا حدودي عوامل خارجي در تشديد و تضعيف آن موثر است.

 

اگزما يا درماتيت تماسي به دو دسته تقسيم مي شود:

۱) آن دسته از اگزماهاي تماسي كه در تماس اول با مواد ايجاد مي شوند و در تمام افراد ضايعات اوليه آن به يك شكل ظاهر مي شوند. اين مواد شامل برخي مواد شيميايي مثل اسيدها و الكالين ها است كه باعث ايجاد تاول و ادم (ورم) در ناحيه تماس مي گردد. علائم شبيه يك سوختگي مي باشد اما در تماس مكرر و طولاني مدت با يك ماده تحريك كننده ضعيف تر (مثل مواد شوينده و حلال ها) يك اگزماي تدريجي در افراد ايجاد مي كند كه به صورت خشكي و افزايش ضخامت پوست، التهاب مزمن و خارش بوده و در نتيجه عفونت ثانويه بروز مي كند.

 

در اين نوع درماتيت، علائم معمولا در محل تماس با مواد ايجاد مي شود (بيشتر دست ها يا اندامي كه در تماس با مواد است).

 

۲) در نوع دوم، درماتيت تماسي كه نوعي افزايش حساسيت تاخيري است به وسيله آلرژن ها و تحريك كننده ها ايجاد مي شود و ممكن است در تماس اول با ماده تغييري رخ ندهد بلكه پس از هفته ها يا سالها و بعد از تماس با مواد تحريك كننده ايجاد شود يعني در تماس ها، ابتدا افراد حساس شده و تماس مجدد با اين مواد، در عرض۴۸ ساعت باعث ايجاد اگزما مي شود (مثل نيكل در اشياي بدلي و پارافين آمين موجود در رنگ موها و لباس ها و برخي پتوها و چرم ها«مواد چرمي»).

 

در اين گونه موارد فرد مي پرسد كه من مدت ها از اين مواد استفاده مي كردم، پس چرا اكنون دچار ضايعه شده ام؟ اين همان افزايش حساسيت تاخيري است.

اگزماي سبورئيك چيست؟

اگزمايي است كه در فصول سرد سال تشديد مي شود، بيشتر به صورت مزمن بوده و همراه با قرمزي و پوسته هاي چرب (در مناطقي از پوست بدن كه چرب مي باشد) ظاهر مي شود. در سنين بلوغ و ميانسالي بيشتر ايجاد مي شود.

 

 

● علائم اين بيماري چيست؟

در مجموع قرمزي، ادم و تاول هاي ريز (وزيكول) از خصوصيات كلينيكي تمام بثورات حاد اگزمايي است. وقتي ضايعات «تحت حاد» مي شوند، بتدريج فروكش مي كنند و در موارد مزمن، ضايعات، خشك شده و ضخامت پوست افزايش مي يابد، خطوط پوست برجسته مي گردد و ميزان رنگدانه پوست افزايش مي يابد. در نواحي كه اگزما وجود دارد پوست تيره تر مي شود.

 

خارش و سوزش در تمام مراحل بثورات ديده مي شود (در مراحل حاد، تحت حاد و مزمن) كه باعث خراشيدگي و در نتيجه عفونت باكتريال ثانويه مي شود.

 

 

كاري از گروه محتواي سالم باش

كتاب تشخيص به موقع بيماري هاي پوست، صورت و مو/ بهزاد خراد/ ناشر: زرقلم/ ص: 17